Škoda 2024

Dragon 2 řady ET43 zkoušen na ŽZO


publikováno 30. 11. 2020 22:37


Lokomotiva ET43-001 již byla letos testována na okruhu ve Źmigródu. Jde o první ze série 24 dvousystémových strojů (3 kV ss + 25 kV 50 Hz), jež si polský státní nákladní dopravce v září 2019 objednal společně se sedmi pouze stejnosměrnými stroji řady ET26, ovšem vybavenými modulem Last Mile (viz ŽM 10/20, str. 7). Dvousystémové Dragony mají být schváleny k provozu i v ČR a na Slovensku, což je i důvodem pro jejich pobyt na ŽZO.

Související novinky
Sdílejte