Škoda 2024

Vlak z Číny do ČR přes Turecko


publikováno 06. 11. 2019 20:23


Na cestě z Číny je nákladní vlak, který na cestě do centrální Evropy zřejmě zcela poprvé využil trasu přes Turecko a jehož cílem je navíc Česká republika. Naložen byl ve městě Si-an (Xi'an), cílem by mělo být překladiště v Mělníce; prezentace Prahy jako konečné stanice pouze zjednodušujícím zeměpisným označením z čínské strany, neboť je v Evropě přepravcem tohoto vlaku skupina Rail Cargo Operator a ta disponuje pouze kapacitami terminálu v Mělníce.

Vlak jel v trase přes Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii, s využitím dvou novodobě dokončených infrastrukturních projektů - gruzínsko-turecké spojnice Achalkalaki - Kars a Marmarského tunelu. Navíc i průjezd severem Turecka přes Ankaru je nyní pro nákladní dopravu nově možný po tříleté výluce. Marmarský tunel byl právě otevřen i pro nákladní dopravu a tento vlak by měl být teprve druhým nákladním, který jej využije.

Vzhledem k významu, jaký této spojnici s Čínou přikládá Turecko, byl vlak předmětem slavnostního ceremoniálu, jenž se dne 6. 11. 2019 odehrál v Ankaře. Jelikož byly kontejnery (celkem 42 40stopých) pro závěrečný úsek na rozchodu 1 435 mm přeloženy po jednom na 60stopé vozy, vznikla souprava o délce značně překračující běžné normativy délky v "normálněrozchodné" Evropě a vlak byl v bulharském Plovdivu rozdělen na dva. První z nich by měl do Mělníka dorazit zhruba 12. - 14. 11. Dopravcem v ČR by mělo být ČD Cargo.

Ačkoliv Turecko vkládá velké naděje to této trasy i pro tranzit mezi Čínou a Evropou, je otázkou, jaký o ni bude opravdu zájem s ohledem na množství překonávaných hranic a nutnosti využit mořský trajekt. Dostupné veřejné zdroje (ani čínské) neuvádějí datum odjezdu vlaku ze Si-anu, údaje o trvání celé cesty se v různých médiích liší od 14 po (více věrohodných) 20 dní. Navíc tento vlak čekal zhruba deset dní v Ankaře na uvítací ceremoniál - po překládce na vozy o rozchodu 1 435 mm v gruzínském Achalkalaki byly kontejnery nově podány k přepravě již dne 23. 10.

Související novinky
Štítky
Sdílejte