Škoda 2024

Ústecký kraj vybral RegioJet ve velké soutěži na linky v elektrické trakci


publikováno 24. 11. 2023 11:28


Jak dne 23. 11. 2023 veřejně oznámila společnost RegioJet, stala se vítězem v soutěži o dosud největší veřejnou zakázku v historii české železnice. Předmětem nabídkového řízení s názvem „Železniční doprava v systému DÚK - elektrická páteř“ je zakázka v celkovém objemu 18,258 mld. Kč a s rozsahem provozu 3,3 mil. vlkm ročně realizovaným na linkách U1 Děčín - Ústí nad Labem - Teplice v Čechách - Most - Kadaň, U2 Chomutov - Karlovy Vary, U3 (Děčín -) Ústí nad Labem - Litvínov, U32 Ústí nad Labem - Lysá nad Labem, U51 Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří a U54 (Děčín -) Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem (- Hněvice) na dobu 15 let od prosince 2026.

Společnost RegioJet uvedla, že podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku - s cenou 212,5 Kč/vlkm, což je podstatně méně než původní odhad zadavatele 280 Kč/vlkm. Kritérium nabídkové ceny mělo v soutěži váhu 90 %, takže bylo rozhodujícím faktorem pro udělení zakázky, v níž RJ porazil stávajícího dopravce České dráhy a společnost Arriva vlaky.

RegioJet zde plánuje nasadit 23 nových nízkopodlažních jednotek typu Regio160 (následovník typu Elf.eu) od firmy PESA Bydgoszcz, tedy téhož typu, jaké v Ústeckém kraji již provozuje. Pro RJ představuje tento kontrakt významný milník, jelikož jde o druhou velkou zakázku tohoto dopravce v Ústeckém kraji. Od prosince 2019 totiž zajišťuje RJ provozní soubor čítající linky z Ústí nad Labem do Děčína (po pravém břehu Labe), z Ústí nad Labem přes Úpořiny do Mostu, z Mostu přes Postoloprty do Žatce a doplňkově i výkony na dalších trasách.

V objednávce ministerstva dopravy provozuje RJ rychlíky z Ústí nad Labem přes Litoměřice a Nymburk do Kolína. Letos RegioJet také získal smlouvu na provoz vlaků na lince R9 z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna, pro což jsou připravovány rovněž vlaky u firmy PESA, která tak v podobě České republiky získala významného odběratele.

Společnost Arriva vlaky nechtěla komentovat dotaz, jaké vlaky v soutěži nabízela. České dráhy zde zamýšlely provozovat RegioPantery. Jak vyplývá z dokumentace veřejně dostupné na zakázkovém portálu, ještě dne 15. 11. 2023 České dráhy zaslaly zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v níž jednak protestovaly proti nemožnosti snížit nabídkovou cenu v konečné nabídce (k jejímuž podání kraj vyzval účastníky soutěže dne 13. 11. 2023) a jednak požadovaly prodloužení lhůty pro podání konečné nabídky z 20. 11. na 29. 11.

K tomuto průběhu ČD uvedly, že "v jednacím řízení se standardně podává nejprve předběžná nabídka a cena, pak se jedná a následně se po jednání podává finální nabídka s finální nabídkovou cenou. Zde nás zadavatel nestandardně a podle nás protiprávně ve výzvě k podání finální nabídky současně vyzval, ať neměníme nabídkovou cenu. Proti tomuto postupu zadavatele jsme podali námitku a návazně jsme v řádném termínu podali finální nabídku se sníženou cenou, protože na základě jednání bylo možné některé nákladové položky upravit - ve výsledku snížit." Finální nabídková cena již byla oproti ceně ve vítězné nabídce vyšší jen o jednotky Kč a navíc, v souladu se zadáním, nezohledňovala dotace. České dráhy by při výběru nabídky následně ještě snížily cenu právě se zohledněním využití podpory z ROP pro pořízení RegioPanterů pro provoz v Ústeckém kraji.

Z důvodu změny (snížení) nabídkové ceny v konečné nabídce zadavatel ze soutěže České dráhy vyloučil a Rada kraje rozhodla dne 22. 11. o vítězi. Nicméně nyní ještě probíhá lhůta na odvolání, ČD zatím další kroky zvažují.

Související novinky
Štítky
Sdílejte