Škoda 2024

Společnosti skupiny WALBO v insolvenci


publikováno 24. 04. 2024 09:54


Společnosti ostravské skupiny WALBO podnikatele Pavla Borského jsou v insolvenci. Od ledna do března 2024 bylo postupně zahájeno insolvenční řízení s firmami WALBO RAILWAY s. r. o., WALBO ENGINEERING s. r. o., WALBO WAGONS s. r. o. a WALBO AUTOMATION s. r. o.

V železničním průmyslu byly činné nejprve zejména výrobou náprav a dvojkolí (WALBO RAILWAY v závodě v Karviné, viz ŽM 10/20, str. 12), následně skupina vstoupila i do oboru výroby nákladních vagonů (WALBO WAGONS), včetně vlastního vývoje. Ten byl realizován díky některým z bývalých zaměstnanců někdejší lounské vagónky Legios Loco, kteří se rozešli do různých jiných firem po její likvidaci, jež nastala v důsledku destruktivního dění způsobeného „soubojem velkých hráčů“, který vyvrcholil v roce 2019.

Společnost WALBO WAGONS stihla realizovat vývoj a výrobu prototypů nečlánkového 80stopého vozu a článkového 90stopého vozu - od obou typů bylo jeden vůz vystaven na veletrhu InnoTrans 2022 (viz ŽM 12/22, str. 23). Vyrobeno bylo po dvou prototypech, z nichž dnes v kompletní podobě existuje pravděpodobně již jen jeden z 80stopých vozů, odstavený na ŽZO.

Jak lze vyčíst z veřejně dostupného insolvenčního návrhu, společnost WALBO WAGONS je v několikaměsíčním prodlení i s výplatami svým bývalým zaměstnancům. Finanční potíže, do nichž se skupina začala dostávat již v roce 2022, mají v zásadě poněkud nejasnou příčinu, protože na vozy se podařilo získat zakázky (když sériová výroba dvojkolí probíhala již déle) a na převážnou část zakázek, jak na vozy, tak na dvojkolí, byly realizovány zálohové platby. Například italský operátor kombinované dopravy Ambrogio potvrdil zadání kontraktu na 50 90stopých vozů s opcí na další, včetně úhrady zálohové platby.

Řešení sériové výroby vagónů však následně doprovázelo chaotické, až zoufalé hledání vhodných výrobních lokalit (včetně zcela nesmyslných objektů). Prototypy byly vyrobeny v areálu ČKD Kutná Hora, kde si skupina WALBO pro začátek svých aktivit ve výrobě vozů najala výrobní prostory. Následně bylo rozhodnuto umístit sériovou výrobu vagónů včetně podvozků do Lomu u Tábora (mimo železniční síť), kde společnost WALBO ENGINEERING převzala existující areál, který přestal sloužit svému účelu. Konečná montáž pak měla probíhat v nově zřízeném výrobním závodu na Ostravsku.

Firmy skupiny WALBO tak nyní nevykonávají žádnou činnost, v loňském roce však byla do obchodního rejstříku zapsána firma Krybo forgings s. r. o., jejíž vlastnictví je registrovánu na matku Pavla Borského. Více se tomuto tématu budeme věnovat v nadcházejícím ŽM 4/24.

Související novinky
Štítky
Sdílejte