Stavba depa promo
Škoda 2024

Sleva za použití dráhy pro vlaky s JVZ opět zvýšena


publikováno 30. 01. 2024 12:21


Od 1. 2. 2024 je pro vlaky nákladní dopravy v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek opět zvýšena sleva za použití dráhy. Příslušný produktový faktor P3 ve výpočtovém vzorci byl již dlouhodobě na hodnotě 0,2 (tj. ze základní vypočtené částky se hradilo pouze 20 %), k 1. 7. 2023 byl však snížen dokonce na 0,05 (viz ŽM 6/23, str. 7). Toto snížení trvalo do konce platnosti JŘ 2023, po necelých dvou měsících se opět vrací a Správa železnic jej po dohodě s ministerstvem dopravy opět zavádí k 1. 2. 2024; je tak uvedeno v příslušné změně prohlášení o dráze k tomuto datu.

Segment JVZ svádí trvalý boj o přežití, který ještě ztěžují stále rostoucí ceny vstupů, jež ČD Cargo jakožto dominantní dopravce vlaků s JVZ musí promítat i do cen za realizaci přeprav. Pro rok 2024 tak ČD Cargo předpokládá zavedení dalšího prvku ovlivňujícího jejich ekonomiku. Poplatek k dovoznému při menším počtu vozů nežli tři při obsluze stanice, uplatňovaný dosud pouze pro podej, bude aplikován i na dodej a nadto je rozšířen seznam stanic, kterých se toto týká (tzv. stanice se zvláštním režimem obsluhy). V lednu a únoru je stanoven zkušební provoz, kdy poplatky ve skutečnosti ještě nejsou účtovány, od března by pak již měly být nové podmínky zavedeny.

I segmentu JVZ se dotýká aktuální výrazný propad celkových přeprav na české železnici. Dle údajů Správy železnic bylo v roce 2023 dosaženo výkonů s uplatněným produktovým faktorem P3 v objemu 6 680 mil. hrtkm, což je 13% pokles ze 7 680 mil. hrtkm v roce 2022.

Související novinky
Štítky
Sdílejte