Stavba depa promo
Škoda 2024

Rakousko zpřísnilo podmínky pro přepravy odpadu


publikováno 26. 01. 2023 12:32


K 1. 1. 2023 vstoupila v Rakousku v platnost novela zákona o odpadovém hospodářství (AWG, Abfallwirtschaftsgesetz), kterou se zpřísnily podmínky pro přepravy odpadu a více v tomto zvýhodnila železnice. Vzdálenost, na kterou je povinné použít k přepravě odpadu železnici, se zkrátila ze 400 km při přepravovaném množství minimálně 50 tun na 300 km při množství minimálně 10 tun. Současně novela stanovuje do budoucna další zpřísnění, a to na přepravní vzdálenost 200 km od 1. 1. 2024 a na jen 100 km od 1. 1. 2026.

Výjimky z této povinnosti budou možné, pokud se prokáže, že pro přepravu po železnici nelze zajistit odpovídající kapacity nebo pokud by vzdálenost silničního návozu k místu překládky na železnici činila 25 % (a více) přímé silniční přepravy. Pro žádosti o uplatnění těchto výjimek byla zřízena digitální platforma, jejímž prostřednictvím budou posuzovány a potvrzovány.

Rail Cargo Austria pro tyto přepravy využívá systém kombinované dopravy Mobiler, umožňující horizontání překládku mezi vagónem a nákladním automobilem. Pohyb se odehrává prostřednictvím hydraulického mechanismu, jímž je nákladní automobil vybaven, vagón musí být osazen příčnými plechy, po nichž se přepravní jednotka během překládky pohybuje. V souvislosti s touto novelou tak RCA plánuje investicí 75 mil. EUR (cca 1,8 mld. Kč) pořídit 1 220 nástaveb Mobiler a 400 60stopých kontejnerových vozů. Pro zajištění dostatečných kapacit a částečně také překlenutí doby do dodání nových vozů bude dočasně najato dalších až 610 vozů.

Jak jsme popsali v ŽM 4/22 (str. 39), v ČR se systém Mobiler vyskytuje pouze vzácně, v únoru 2022 byl například nasazen na zkušební přepravu dřevěných pelet z jižních Čech do Rakouska.

Shodou okolností právě aktuálně prověřuje společnost Pražské služby možnosti přeprav komunálního odpadu ze západní části Prahy do ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadu) Spalovny Malešice s využitím železnice. Mj. se hledá vhodná lokalita překládky ze silničních svozových vozidel na vagóny. Jinou shodou okolností však v nejbližších měsících dojde souběhem výluk (modernizace úseku Praha-Bubny - Praha-Dejvice, rušení kolejiště obvodu Praha-Smíchov společné nádraží, zdvoukolejnění úseku Branický most - Praha-Spořilov) k výraznému omezení kapacit pro nákladní přepravu napříč Prahou v západovýchodním směru.

Související novinky
Štítky
Sdílejte