Škoda 2024

První kontrakt na EURO6000


publikováno 09. 07. 2020 12:16


Ty patří do stejné typové řady s dvouzdrojovými lokomotivami EURODUAL a jsou v zásadě její variantou v čistě elektrickém provedení. Úvodní série je předmětem dvou kontraktů: pool Alpha Trains uzavřel s výrobcem, tedy firmou Stadler València, neomezený rámcový kontrakt, a dopravce Captrain España (tj. součást skupiny SNCF) uzavřel se společností Alpha Trains rámcovou smlouvu na nájem až 21 těchto lokomotiv.

V obou případech byl současně sjednán pevný kontrakt na 11 lokomotiv, z toho na šest o rozchodu 1 668 mm (k provozu ve Španělsku) a na pět o rozchodu 1 435 mm (se schválením k provozu ve Španělsku, Francii a Lucembursku). Tyto stroje jsou tedy určeny k přímé mezinárodní vozbě v uvedených zemích, jejíž možnosti se budou rozšiřovat s postupem přestavby některých španělských koridorů, která umožní provoz na obou rozchodech prostřednictvím nově zřizované kolejové splítky. Dodávky lokomotiv EURO6000 by měly být zahájeny v druhém pololetí 2021.

Tímto se na evropském trhu objevuje nový typ moderní šestinápravové elektrické lokomotivy, tedy produkt, který je pro rozchod 1 435 mm pokryt jen velmi řídce, aktuálně v zásadě jen lokomotivami Dragon polské firmy Newag, případně lokomotivami Transmontana rumunské firmy Softronic (které ovšem nejsou nabízeny pro stejnosměrné napájecí soustavy).

Související novinky
Sdílejte