Stavba depa promo
Škoda 2024

Provozní omezení na výtoňském mostě


publikováno 10. 12. 2023 14:42


Se zahájením platnosti nového jízdního řádu, tedy k 10. 12. 2023, zavedla Správa železnic nová omezení pro přejezd výtoňského mostu, vycházející z mimořádné prohlídky uskutečněné v prosinci 2022 (viz ŽM 12/22, str. 11). Nejedná se tedy o reakci na monitoring z poslední doby, ačkoliv to tak z oznámení Správy železnic, vydaného o pět dní dříve, může vyznívat.

Dopravní omezení jsou následující:
- zákaz setkávání vlaků na mostě,
- snížení rychlosti z dosavadních 40 km/h na 20 km/h (dle TTP jde o úsek v délce 356 m),
- snížení traťové třídy zatížení (TTZ) z C3 (20 t na nápravu, 7,2 t na metr) na C2 (20 t/n., 6,4 t/m),
- omezení intenzity železniční dopravy na 10 mil. hrt/rok (podle odpovědi na naši upřesňující dodatečnou otázku se má jednat o 10 mil. hrt/rok v každé koleji).

Posledního uvedeného opatření bylo docíleno tím, že ty vlaky linky S7 Praha - Beroun, jež byly dosud vedeny pouze do Prahy-Radotína a Řevnic, vyjíždějí ze Smíchova namísto z hlavního nádraží (až 59 spojů za den). Stejně tak tomu je u vlaků linky S65 Praha hl. n. - Praha-Zličín - Hostivice - Rudná u Prahy (až 35 spojů za den). Nadto odpadly přetahy rychlíkových souprav dopravce RegioJet, který již kompletně přesunul obratové úkony do Prahy-Malešic (na Smíchově zůstaly už jen dlouhodoběji odstavené vozy).

V tiskové zprávě Správy železnic blíže neupřesněný údaj, že k 31. 12. 2023 bude vyčerpána zbytková životnost mostu, byl následně správcem naší železniční infrastruktury vysvětlen tak, že tato „... byla stanovena autorizovaným statikem v rámci naposledy provedeného statického přepočtu v roce 2019, kdy tento statický přepočet zároveň stanovil, že nejpozději v tomto termínu musí dojít ke stanovení nových provozních podmínek“. A těmito novými podmínkami jsou právě ta omezení, která byla zavedena k 10. 12. 2023 na základě mimořádné prohlídky z 9. 12. 2022.

Hrubým výpočtem intenzity železniční dopravy v JŘ 2023 lze dojít k hodnotě okolo 27 mil. hrt, kterou uvádí i zmíněná zpráva Správy železnic. Tentýž výpočet, a tedy se stejnými uvažovanými hmotnostmi souprav, vede po výše uvedeném omezení provozu k začátku JŘ 2024 k hodnotě okolo 18,5 mil. hrt, načež koncem ledna se intenzita  sníží na cca 14,5 mil. hrt (při teoretickém přepočtu denní intenzity na roční) zkrácením trasy rychlíků linky R16 Praha - Klatovy s ukončením v Praze-Smíchově. To však není reakcí na stav výtoňského mostu, ale nutným opatřením pro stabilitu jízdního řádu během výluky v úseku Karlštejn - Beroun.

Pokud je tedy omezení intenzity provozu opravdu stanoveno na 20 mil. hrt/rok v součtu za obě koleje, měl by zbývat i prostor pro nákladní dopravu, který je životně důležitý s ohledem na nepřetržitou výluku úseku Praha-Radotín - Praha-Krč, jež je aktuálně plánována na období od 10. 1. do 1. 7. 2024. Provoz nákladních vlaků přes výtoňský most pak bude záviset už jen na kapacitě infrastruktury, která by však v nočních hodinách měla určitý prostor nabízet. To potvrzují i dostupné informace o příslibu takové možnosti, ale s vyloučením zavádění ad hoc tras.

Zásadním omezením tak bude nejvyšší dovolené zatížení 20 t na nápravu, zatímco samotné aktuální snížení TTZ z C3 na C2 již neznamená příliš významnou změnu. Když už je ložení vozů beztak cíleně omezeno na hmotnost 20 t na nápravu, snížení TTZ z C3 na C2, tedy ze 7,2 t/m na 6,4 t/m, nevylučuje mnohé z běžně realizovaných přeprav, například na obvyklých kontejnerových vozech, na InnoWaggonech, v běžných kotlových vozech, ve výsypných vozech k přepravě uhlí nebo v otevřených vysokostěnných vozech. Za hranici se tímto dostávají pouze krátké vozy, jako jsou například standardní vozy k přepravě ocelových svitků.

Související novinky
Sdílejte