Projekt DAC bude pokračovat typem Scharfenberg


publikováno 27. 09. 2021 13:43


V rámci projektu „DAC Delivery Programme“, tj. „program realizace spřáhla DAC (Digital Automatic Coupling - „digitální automatické spřáhlo“), bude pro další postup uvažováno už jen spřáhlo typu Scharfenberg.

První fáze zkoušek projektu, který jsme podrobněji popsali v ŽM 11/20 (str. 25 - 26), probíhala od loňského roku dvěma zkušebními programy. Jeden, prezentovaný jako DAC4EU, byl realizován pod vedením společnosti DB Cargo a za podpory BMVI (Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury) a druhý probíhal ve Švédsku, zastřešován tamním úřadem Trafikverket (vykonávajícím i funkci správce infrastruktury) za podpory EU prostřednictvím sdružení Shift2Rail.

V první fázi byla od loňského roku testována čtyři různá spřáhla tří konstrukčních typů: Scharfenberg od firmy Dellner Couplers, Voith CargoFlex (založené rovněž na typu Scharfenberg), Schwab od firmy Wabtec (původem z vývoje firmy Faiveley Transport) a SA-3 od firmy CAF, přesněji divize CAF MiiRA (která byla mezitím v lednu 2021 převzata společností Dellner Couplers). Poslední uvedené spřáhlo bylo z hodnocení vyřazeno již dříve, a to s ohledem na snahu o kompatibilitu s osobní dopravou, v níž je dnes běžně zastoupen typ Scharfenberg.

Spřáhla byla hodnocena na základě předem definovaných kritérií a po vzájemné shodě doporučila programová rada dne 14. 9. 2021 pokračovat dále s typem Scharfenberg, načež 21. 9. toto rozhodnutí potvrdila dozorčí rada projektu. Zatím však nebylo vybráno konkrétní z dosud hodnocených spřáhel, takže následně budou zúčastnění výrobci předkládat svá řešení pro naplnění dalších požadavků na konstrukci DAC. 

Během takto zatím poměrně raného stádia vývoje a volby konstrukčního řešení nejsou z určité opatrnosti navenek uváděny další důležité okolnosti, což zavdává příčinu mnohým spekulacím a obavám ze způsobu prosazování této myšlenky. Podle dostupných informací však EU přinejmenším počítá s velmi výraznou finanční podporou a každopádně s otevřeným přístupem ke zvolené konstrukci, aby ji mohl dodávat jakýkoli výrobce.

Související novinky
Spielwarenmesse 2022
Štítky
Kategorie
Sdílejte