Škoda 2022

Padesátý EffiShunter 1000M pro ČD Cargo


publikováno 07. 12. 2022 09:16


Dne 5. 12. 2022 předala firma CZ LOKO společnosti ČD Cargo padesátou lokomotivu řady 742.71. Jde o stroj 742.760, jenž po zařazení do provozu slouží v PJ Česká Třebová. Jde tak o posledního zástupce z úvodní padesátikusové série, jejíž dodávky byly zahájeny lokomotivou 742.711 dne 30. 7. 2019. V květnu 2022 ČD Cargo objednalo dalších 25 těchto lokomotiv, s možností opčního navýšení na 30.

Již dříve ČD Cargo pořídilo od firmy CZ LOKO (konstrukčně odlišnou) lokomotivu 742.701 a v letech 2019 - 2021 ve dvou sériích deset strojů typu EffiShunter 1000 (744.110 - 114 a 744.120 - 124).

Související novinky