Škoda 2024

Oživení provozu do Zawidówa zatím v nedohlednu


publikováno 26. 04. 2024 11:27


Na přechodu Frýdlant v Čechách - Zawidów se shodou okolností v současnosti sešly dva protichůdné trendy, když došlo k útlumu nákladní dopravy a naopak je připravováno obnovení dopravy osobní, což chystá Liberecký kraj již od loňského roku. Za tímto účelem se 8. 2. 2024 uskutečnila zkušební jízda motorového vozu 840.002 ČD z Liberce do Zawidówa s cílem ověřit kompatibilitu vozidla s infrastrukturou na přeshraničním úseku.

Následně kraj informoval o aktuálním stavu tohoto záměru zprávou vydanou dne 16. 2. 2024, od kdy však nedošlo k žádnému dalšímu pokroku, jak potvrdil nynějším vyjádřením pro ŽM: „K žádnému dalšímu věcnému posunu i přes urgence zatím nedošlo, náhradní datum spuštění provozu může být stanoveno až po reakci z polské strany“.

Polský správce infrastruktury PKP PLK na náš dotaz sdělil, že „v současné době je stanice Zawidów připravována pro poskytování služeb pro cestující a osobní vlaky a zavedení osobní dopravy zde bude možné od změny jízdního řádu k 9. 6. 2024. Dosud však PKP PLK neobdrželo žádnou žádost o poskytnutí kapacity infrastruktury pro osobní vlaky do Zawidówa“.

Žádost by tedy měla přijít od dopravce Koleje Dolnośląskie, který zatím na dotazy ŽM, ani po urgenci, nereagoval. V návrhu jízdního řádu 2025 uvažuje Liberecký kraj s prodloužením stávajících spojů Liberec - Černousy až do Zawidówa v rozšířené sezóně od konce dubna do konce října v menší frekvenci a pouze o víkendech, během letních prázdnin pak ve vyšší frekvenci a s každodenním provozem.

Současně však byla se zahájením platnosti JŘ 2024 utlumena mezinárodní nákladní doprava přes tento přechod, což však pouze odráží realitu železniční nákladní dopravy. S ohledem na zcela mizivé objemy přeprav JVZ přes Zawidów došlo k jejich přesměrování na přechod Lichkov - Międzylesie. V Zawidówě tak zůstává už jen provoz ucelených vlaků, který však má rovněž nízkou frekvenci: od ledna do března 2024 se jednalo o dva ložené a dva prázdné nákladní vlaky a i v jejich případě (u ložených jde o přepravy z Kladna do Štětína) je otázkou, zda by pro ně nebyla efektivnější rovinatá trasa přes Německo.

Naději o udržení významu spojení přes Frýdlant v Čechách - Zawidów se pokusila Česká republika udržet prosazením jeho zařazení do koridorů TEN-T, což bylo stvrzeno právě nyní, schválením revize TEN-T Evropským parlamentem dne 24. 4. 2024. Podrobnější článek k tomuto tématu přineseme v nadcházejícím vydání ŽM 4/24.

Související novinky
Sdílejte