Škoda 2024

Lokomotivy Dragon 2 v provozu


publikováno 09. 05. 2023 10:37


Lokomotivy Dragon 2 typu E6MST, tj. polské řady ET43, se od počátku dubna začínají příležitostně objevovat ve vozbě nákladních vlaků v Polsku a zhruba od poloviny dubna se různé lokomotivy této řady objevují i na síti Správy železnic, a to za účelem zácviku personálu.

Agentura ERA udělila schválení pro tyto lokomotivy k provozu v Polsku, ČR a na Slovensku dne 28. 2. 2023. Současně bylo k témuž dni vydáno povolení k uvedení na trh ve shodě s typem (APOM - Authorisation for Placing On the Market) pro prvních 12 lokomotiv a následně byly tyto předány. V druhé polovině dubna pak následovaly další čtyři, výrobně dokončeny však jsou již i další z celkem 24 objednaných v této verzi.

Související novinky
Sdílejte