InnoTrans 2022 (3)


publikováno 21. 09. 2022 21:39


Dne 21. 9. zde společnosti PKP Intercity a PESA Bydgoszcz podepsaly smlouvu v hodnotě 376 mil. PLN (cca 2,3 mld. Kč) na opravu a modernizaci 59 rychlíkových vozů.

Konkrétně jde o 24 vozů typu 152A a 35 vozů typu 154A. Práce budou rozděleny do dvou etap: v první bude provedena oprava na pátém stupni údržby a ve druhé, po 18 měsících provozu, budou vozy podrobeny opravě na 3. stupni. Důvodem tohoto rozdělení je financování zakázky.

Tyto vozy pro vnitrostátní dopravu budou po dokončení celého procesu schopny (i nadále) jezdit maximální rychlostí 200 km/h. Cestujícím nabídnou Wi-Fi, novou klimatizaci, informační systém a nástupní dveře atd. Zakázka má být dokončena do roku 2026 a první vozy mají být vráceny do provozu po 250 dnech od předání firmě PESA.

Související novinky
Štítky
Sdílejte