Škoda 2022

Gama pro PCC Intermodal


publikováno 07. 07. 2021 09:47


Jde o stroje pro napěťový systém 3 kV ss a jsou součástí aktivit firmy PCC Intermodal, u nichž je žádáno o dotace z operačního programu POIiŚ 2014 - 2020 pro infrastrukturu a životní prostředí. Termín dodávky je stanoven na léto 2022.

Související novinky
Sdílejte