DB Cargo plánuje vozit vodík po železnici


publikováno 15. 09. 2022 11:37


DB Cargo chce na předpokládanou zvyšující se spotřebu vodíku a na rozvíjející se metody jeho přepravy po moři reagovat návaznými přepravami z přístavů do vnitrozemí.

Podle tiskové zprávy DB Cargo odhaduje německá federální vláda dosáhnout do roku 2030 roční spotřeby vodíku okolo 100 TWh. Pro porovnání, celková spotřeba elektrické energie se nyní v Německu pohybuje kolem 580 TWh za rok.

Vodík dovážený do Německa je většinou vázaný v kapalinách, což umožňuje jeho poměrně snadnou a efektivní přepravu loděmi i návazně po zemi. Konkrétně je příhodnou metodou přeprava čpavku, který je pak krakováním rozložen na atomy dusíku a vodíku. Železniční přepravy čpavku jsou běžné, probíhají ve speciálních, ale standardně vyráběných kotlových vozech (např. tento) konstruovaných k přepravě nákladu pod velkým tlakem (výpočtový přetlak 26 bar).

Přeprava v kapalné formě má navíc výrazně nižší nárok na objem oproti plynné fázi. Čistý vodík musí být kvůli své vysoké hořlavosti a výbušnosti přepravován v hluboce podchlazené a vysoce stlačené kapalné formě, což by znamenalo podobně komplikovanou a drahou technologii jako u vozů k přepravě LNG. Ty se od výroby dvou prototypů z roku 2014 (jediných na evropském trhu vůbec, viz ŽM 6/15, str. 29) dodnes nedočkaly rozšíření.

Související novinky
Štítky
Kategorie
Sdílejte