Škoda 2022

Další přepravy ukrajinského obilí


publikováno 30. 11. 2022 16:00


Společnost ČD Cargo Logistics rozjela další druh přeprav ukrajinského obilí, tentokrát s využitím velkoobjemových pytlů. Ty pořídila společnost Resilient, jež je hlavním zákazníkem přeprav ukrajinských agrárních komodit zajišťovaných ČDCL (ČD Cargo Logistics). Loženy jsou ve standardních otevřených vozech řady Eas, v nichž jsou přepravovány z Maťovců do Itálie, kam vyjela první souprava v závěru listopadu.

Pro další pokračování těchto přeprav budou řešeny limity ložení pytlů umožňujících pojmout až 14 tun zboží. Při největším možném naplnění již hrozí potřeba projednání jako mimořádná zásilka v Itálii, jejíž infrastruktura má omezující průjezdní profil, provozu nepřispívá ani pomalá a nejasná komunikace s tamními zúčastněnými v této věci. Poměrně zdlouhavé je i sjednávání zajištění vozby a kapacity infrastruktury na předmětné trase přes Rakousko do Itálie, resp. pro přejezd hranice do stanice Tarvisio Boscoverde, jak blíže popisujeme v právě vycházejícím ŽM 11/22.

Na trase do Itálie zajišťuje ČDCL pro Resilient také přepravy v menších jednorázových pytlích uložených v krytých vozech, s nasazením dvou ucelených souprav. Ve všech těchto případech zajišťuje ČD Cargo vozbu v Rakousku a na Slovensku (zde ve spolupráci se ZSSK CARGO). ČD Cargo tak začíná být v přepravách ukrajinských obilnin více vidět, když v předcházejících měsících působilo jen jako příležitostný dopravce pro zakázky jiných přepravců. To bylo ovšem logickým důsledkem faktu, že je mohli realizovat jen ti přepravci, kteří disponovali vhodnými vozy, jež navíc mohli rychle uvolnit pro nově vzniklou poptávku.

I proto ČDCL rozvíjí zejména přepravy v alternativních prostředcích - přepravy v pytlích v krytých vozech rozjíždí již od léta také na trase z Batěva do Lovosic. Záměrem projektu původně nazvaného „Čop train“ bylo vytěžování souprav přepravujících humanitární pomoc, ta však z různých důvodů mezitím přestala železnici využívat, a tak se momentálně jedná o jednosměrně vytěžované skupiny vozů. To znamená výrazně pomalejší dobu jízdy nežli v případě uceleného vlaku, takže je snaha o získání další zátěže - ČDCL tak tímto nabízí jeho kapacity pro přepravy v obou směrech.

Od konce července pak probíhají přepravy realizované (rovněž pro Resilient) se dvěma soupravami s bulk-kontejnery na trase Vel’ká Ida - Hamburg Hohe Schaar (viz ŽM 7/22, str. 13), s překládkou ze širokorozchodných vozů v terminálu Interport Servis v Hanisce pri Košiciach. Plánován je pro ně týdenní odjezd, obíhají tedy ve dvoutýdenním cyklu, což znamená, že jejich využití není bohužel tak vysoké, jak by mohlo být, když by i při stávající provozní situaci byl reálný zhruba osmidenní obrat. Limitujícím prvkem je ovšem omezená kapacita přeshraniční tratě Děčín - Bad Schandau v důsledku výlukové činnosti.

Česká společnost Resilient patří česko-dánsko-ukrajinské zemědělské skupině Agromino, v níž je většinovým vlastníkem český podnikatel Petr Krogman. Agromino na Ukrajině hospodaří na 42 000 ha, z toho ve značné míře až na východě země, v okolí Charkova, odkud obilniny přepravované po železnici pochází.

Související novinky
Sdílejte