Další lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo v provozu


publikováno 28. 04. 2021 13:31


V posledních dnech ČD Cargo postupně, v závislosti na vydávání průkazů UTZ Drážním úřadem, nasazuje do zkušebního provozu lokomotivy TRAXX MS3 dopravené z Kasselu během března, tedy všech zbývajících osm z prvního kontraktu.

Do určité míry by se měly koncentrovat ve vozbě přes trať Kolín - Havlíčkův Brod - Brno, na níž narůstá provoz v důsledku zahájení rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, což by se mělo ještě zintenzivnit po 4. 5., kdy v něm bude zaveden jednokolejný provoz a současně hned začne série nočních úplných výluk.

ČD Cargo bude moci nové TRAXXy na této sklonově náročné trati vyzkoušet i ve dvojité trakci, neboť již proběhlými měřeními v rámci schvalovacích zkoušek bylo prokázáno, že tento typ je plně kompatibilní s normou ČSN 342613 ed.3 i ve dvojité trakci, a DÚ uvedl, že: "podmínky zkušebního provozu dvojitou trakci nedefinují, nicméně vozidla v ní mohou jezdit. (…) Měření kolejových obvodů ve dvojité trakci u těchto lokomotiv vychází jak pro stejnosměrnou, tak pro střídavou trakční soustavu.

Související novinky
Spielwarenmesse 2022
Kategorie
Sdílejte