Škoda 2024

Až 250 Vectronů pro Railpool


publikováno 20. 02. 2024 19:39


Dne 20. 2. 2024 byla uzavřena rámcová smlouva mezi společnostmi Railpool a Siemens Mobility na až 250 Vectronů. Zároveň jich bylo objednáno 70 s rozdělením na 24 strojů Vectron MS a 46 strojů Vectron AC. Dodávky budou zahájeny počátkem roku 2025. Lokomotivy mohou být i ve verzi s nejvyšší rychlostí 230 km/h, konkrétní počty jsou zatím v jednání. Stav Vectronů v majetku Railpoolu tímto naroste na 228, nadále však v tomto poolu převažují TRAXXy, jichž dosud vlastní, resp. napevno objednal 355. 

Další kontrakt na Vectrony by měl následovat od polského poolu CARGOUNIT, který oznámil na 28. 2. 2024 uzavření smlouvy na konkrétně nespecifikovaný „nejvyšší počet vícesystémových lokomotiv v Polsku“.

Související novinky
Sdílejte