Škoda 2022

Železniční magazín 7/2022

Pohled na dění u RegioJetu

Počátkem letošního června společnost RegioJet zahájila již třetí sezónu svých vlaků z Prahy do Chorvatska. A jen o týden později přišla s úplnou novinkou - s vlaky na vídeňské letiště. Nejen tato, ale i některá další témata jsou důvodem k souhrnnému pojednání o aktuálním dění u tohoto dopravce.

Snímek:

Vlak RegioJetu zachycený po příjezdu do Splitu s lokomotivami 2 044 028 + 017 HŽ PP.

Přeložka Sudoměřice - Votice zprovozněna

První infrastrukturní téma ŽM 7/22 nás zavede na IV. koridor, odkud přinášíme fotoreportáž a shrnutí aktuálního stavu velkorysé přeložky v úseku Sudoměřice u Tábora - Votice, která byla částečně zprovozněna k 1. 7. 2022.

Snímek:

Mezi Voticemi a žst. Červený Újezd je přes léto zaveden jednokolejný provoz z důvodu dokončovacích prací. Zde je zachycen úsek mezi zastávkami Heřmaničky a Ješetice v pohledu k Táboru, na pozadí je silniční nadjezd u obce Jiříkovec.

Pilotní konverze ze 3 na 25 kV dokončena

Dne 15. 7. 2022 byla po provozní stránce dokončena změna napěťové soustavy v úseku Nedakonice - Říkovice ze 3 kV ss na 25 kV 50 Hz, a tím tedy i pilotní akce v rámci plánovaného procesu této konverze na celé české železniční síti. Proto v ŽM 7/22 přinášíme tomuto tématu se věnující podrobný článek.

Snímek:

Dne 14. 6. 2022 je poblíž Hulína zachycen vlak EC 102 „Polonia“ Wien - Warszawa vedený lokomotivami 754.023 + 1216 903 ČD během jedné z napěťových výluk, které konverzi doprovázely.

Komplikace na modernizované trati č. 290

Modernizovaná trať Olomouc - Uničov - Šumperk má před sebou důležité momenty. Kromě toho, že probíhají stavební práce v úseku Uničov - Šumperk, kde je až do prosince t. r. zavedena nepřetržitá výluka, bylo na léto naplánováno zahájení (skromného) elektrického provozu v úseku Olomouc - Uničov a také zahájení ověřovacího provozu pod dohledem ETCS tamtéž. U jmenovaných bodů však nastaly potíže.

Snímek:

Navzdory již dokončené elektrifikaci modernizovaného úseku Olomouc - Uničov a plánům na určitou elektrickou vozbu od prázdnin zde bude až do konce GVD 2022 fungovat jen motorový provoz. Ten je mj. zastoupen RegioNovami, jak ukazuje snímek jednotky 814.231/232 na vlaku Os 13763 Olomouc - Uničov - (NAD Šumperk) pořízený dne 21. 7. 2022 ve stanici Újezd u Uničova.

A mnohem více!

Skutečnost
 • Kolejdoskop
 • Obzor
  Pohled na dění u RegioJetu
 • Infrastruktura
  Přeložka Sudoměřice - Votice zprovozněna
  Pilotní konverze ze 3 na 25 kV dokončena
  Komplikace na modernizované trati č. 290
  Zahájena elektrifikace tratí GKB
 • Kaleidoskop
  Novinky z rodiny Panterů
Model
 • Novinky na trhu
 • Skutečnost a model
  „Vindobona“ - legenda na kolejích (2.)
  Vozy řad Bai, Ba, Bac a BRa ČSD od IGRA MODEL v H0
 • Reportáž
  Den otevřených dveří a klubové setkání u firmy Tillig Modellbahnen
 • Analýza
  Rok 2022: krize v modelářském průmyslu a její příčiny