Stavba depa promo
Škoda 2024

Zkušební souprava DAC v České republice


publikováno 26. 07. 2022 15:23


Projekt DAC probíhá již delší dobu (podrobně viz ŽM 11/20, str. 25 - 26) a má za sebou více různých souvisejících programů. Samotné zkoušky pokračují v rámci programu DAC4EU, který vede a financuje německé spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) ve spolupráci s DB a společností DB Systemtechnik, jejíž technici zkušební jízdy doprovázejí.

Po ukončení Fáze I programu DAC4EU následuje od září 2021 Fáze II, když byl ze čtyř principů konstrukce automatických spřáhel zvolen už jen jeden, a to “západkový”. Vychází v zásadě z typu Scharfenberg, ale jelikož toto označení uvádí konkrétní zavedený model spřáhel, používá se nyní výhradně obecný výraz (v angličtině “latch type”, kde "latch" znamená "západka").

Po sérii loňských zkoušek v Německu a letošním dvouměsíčním programu jízd a zkoušek v Rakousku a Švýcarsku (viz ŽM 2/22, str. 6) byla souprava prodloužena o další vozy a následně se vydala na další zkušební jízdy. Do ČR vjela dne 21. 7. po zhruba dvoutýdenním programu zkoušek v Polsku a poté by 4. 8. měla přejet do Německa. V plánu je během tohoto období celkem osm dní se zkušebními jízdami a tři dny s testovacím posunem.

Zkušební souprava přítomná v ČR je sestavena z 18 vozů osazených třemi různými variantami spřáhel. Výrobcem dvou z nasazených spřáhel, pracovně označených jako Voith2 a Voith45, je firma Voith Turbo, třetí spřáhlo dodala společnost Dellner. Kromě konstrukčního provedení se odlišují zejména způsobem rozpojování: u spřáhla typu Voith2 k tomuto slouží pákový mechanismus, u spřáhla typu Voith45 stačí stlačení tlačítka na boku vozu (příslušný pohon tedy ale vyžaduje napájení z baterie), přičemž obě tato spřáhla lze rozpojit za pomalého pohybu vozů, zatímco spřáhlo firmy Dellner lze rozpojit pouze po zastavení vlaku a je rozpojováno pákovým mechanismem. Spřáhlo Voith2 navíc umožňuje vzájemný kontakt vozů bez toho, aby se spřáhla spojila, díky čemuž lze použít takovou technologii rozřazování, kdy jsou sunuty již předem rozpojené vozy.

Spřáhla zatím plně umožňují funkce úrovně 2, tj. automatizaci propojení mechanické a vzduchové části, spřáhla Voith45 a Dellner zahrnují i propojení elektrické silové části, tj. úroveň 3 (a tedy i - zatím nevyužívanou - možnost ovládání EP brzdy). Součástí soupravy je také osobní vůz s informační technikou pro vyhodnocování řady sledovaných hodnot (například měření tlaku v hlavním potrubí a úbytku napětí na konci soupravy aj.).

První test v posunu v ČR proběhl dne 25. 7. 2022 v Brně-Maloměřicích a společnost ČD Cargo jej využila pro širší prezentaci, aby získala i názory od přizvaných odborníků. Jde o velmi komplexní a ambiciózní projekt, který je i po dvou letech v zásadě v počátcích a ve fázi, kdy jsou získávány první poznatky z reálného provozu a aplikovány pro další konstrukční úpravy. Navíc zatím ani nedošlo na aspekty, které naplňují samotnou digitální podstatu projektu, nebo jsou v samotných počátcích.

Celá řada otázek tak vystává nejen ze samotného konstrukčního řešení spřáhel, ale zejména také z financování, schvalování, kapacit pro výrobu a procesu přestrojení vozidel, dalšího uplatnění bezpočtu vozů (již provozovaných i nedávno dodaných), jež konstrukčně na zástavbu automatického spřáhla nejsou připraveny apod. Za této situace je přitom prezentován cíl přestrojení většiny vozů formou “big bangu”, tj. zhruba dvoutýdenního období někdy v letech 2029 - 2030, což se ve světle tolika zásadních otázek jeví jako zcela nereálné.

ČD Cargo, které je členem EDDP (orgán implementace DAC) od podzimu 2021, tak zastává postoj, který není odmítavý tomuto projektu, ale s pozvolnějším a promyšlenějším postupem, a nyní se tak mj. snaží o to, aby byly zkušenosti a názory z České republiky vyslyšeny a respektovány i na evropské úrovni, resp. ve vedení projektu.

Související novinky
Štítky
Sdílejte