Škoda 2024

Vectrony pro Green Cargo


publikováno 17. 05. 2023 11:41


Dne 17. 5. 2023 pool Alpha Trains oznámil, že pronajme lokomotivy Vectron AC společnosti Green Cargo, největšímu nákladnímu dopravci ve Švédsku. Za tím účelem byla podepsána smlouva o dlouhodobém pronájmu pěti Vectronů pro skandinávský koridor - schválení této verze bylo získáno letos v březnu (viz ŽM 4/23, str. 15) a Green Cargo je jedním z prvních nájemců. 

Stroje budou dodány ještě v roce 2023 a dopravce díky nim bude rozvíjet svoji mezinárodní dopravu z Malmö na jihu Švédska přes Dánsko do Německa. Full-service lokomotiv bude provádět výrobce v nově otevřeném servisním centru v Malmö, jakož i ve stanici Maschen.

Související novinky