Škoda 2024

Tunel Milochov před zprovozněním


publikováno 11. 12. 2021 20:37


Na tento úsek o délce 4,5 km, v němž dosud fungoval jen jednokolejný provoz, navazuje úsek do Považské Bystrice o délce 7,1 km, na němž se nachází i jeho nejsložitější dílo - tunel Milochov.

Stavební činnosti zde v posledních týdnech vrcholily (viz podrobný popis v ŽM 9/21, str. 22 - 29) a nyní jsou ukončeny veškeré práce tzv. etapy A2 v úseku Púchov - Považská Bystrica. To znamená, že je dokončen tunel Milochov, železniční svršek a spodek 1. TK, trolejové vedení, úniková štola, opěrné zdi, přístupové komunikace atd.

Tento úsek jde do předčasného užívání a provozu ve středu 15. 12. 2021. Po tomto termínu bude úsek zdvoukolejněn a v době od 10. 1. do 12. 4. 2022 je naplánována realizace etapy A3, která znamená dokončení zbývající části 2. TK. 

Související novinky
Sdílejte