Škoda 2024

Skupina Škoda Transportation získá firmu EKOVA ELECTRIC


publikováno 07. 07. 2020 13:17


„Již delší dobu intenzivně řešíme dlouhodobě udržitelnou budoucnost a prosperitu městské společnosti EKOVA ELECTRIC v technologicky rychle se měnícím světě mobility. Jsem rád, že období nejistoty a dohadů končí a firma, která před bezmála 10 lety vznikla vyčleněním z Dopravního podniku Ostrava, se nově stává součástí silné a rychle expandující tuzemské skupiny Škoda Transportation. Jednání o prodeji EKOVY nebyla jednoduchá, byla ale vedena korektně a vyústila v dohodu, se kterou můžeme být spokojeni,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Dopravní podnik Ostrava jako vlastník firmy EKOVA ELECTRIC při její správě trvale usiloval o zvýšení nebo alespoň o udržení hodnoty svěřeného majetku, zaměstnanosti kvalifikovaných lidí a konkurenceschopnosti. Došli jsme ale k odbornému závěru, že prodej silnému investorovi je pro nás v daném čase a místě nejvýhodnější variantou. Ostatní možnosti jsou pro nás nepřiměřeně velkým rizikem. Věřím, že výběr nového majitele bude přínosem pro všechny zúčastněné strany a historie potvrdí správnost tohoto rozhodnutí,“ dodal Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava.

„Škoda Transportation vytvoří z firmy EKOVA ELECTRIC, která sídlí ve vozovně v Ostravě-Martinově, své kompetenční centrum pro tramvaje. To bude zaměřené na tradiční opravy a modernizace vozidel pro DPO, ale i pro další dopravní podniky. A také zde budou vyráběny nové tramvaje, elektrobusy či trolejbusy pro současné i budoucí zákazníky skupiny Škoda,“ vysvětluje předseda představenstva skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Související novinky
Štítky
Sdílejte