Stavba depa promo
Škoda 2024

Rozšíření depa v Dortmundu


publikováno 07. 05. 2024 17:24


Firma Siemens Mobility bude investovat přibližně 150 mil. EUR do rozšíření svého depa Dortmund-Eving o dalších 87 550 m2, aby uspokojila rostoucí poptávku po železniční dopravě. Plány zahrnují výstavbu další servisní haly o rozloze 12 300 m2 se skladovacími prostory, kancelářemi a kolejemi pro údržbu vlaků o délce až 400 m.

Výstavba nového objektu má být zahájena v roce 2024 a dokončena do roku 2026. Depo má dosud celkovou plochu 70 000 m2 a po dokončení projektu bude tato více než dvojnásobná, s rozlohou 157 550 m2.

Tak zvané „digitální“ depo v Dortmundu je v provozu od roku 2018 a provádí především údržbu jednotek Desiro ML z provozního souboru RRX, které jezdí v celém metropolitním regionu Porýní-Ruhr. Název odráží skutečnost, že všechny procesy údržby jsou v depu řízeny zcela digitálně, což pomáhá dosáhnout téměř 100 % spolehlivosti zde udržované flotily 84 jednotek řady 462.

Vlaky nepřetržitě přenášejí údaje ze senzorů vozidel do digitální platformy Railigent X, kde jsou automaticky zpracovávány. Sada aplikací pak firmě Siemens Mobility tato data analyzuje pomocí algoritmů založených na umělé inteligenci, aby bylo možné co nejpřesněji předvídat závady a vydávat doporučení pro preventivní údržbu. Díky navýšení kapacity pak bude depo schopno udržovat i další vlaky z jiných oblastí. Blíže do tohoto depa nahlédneme v ŽM 5/24.

 

Související novinky
Štítky
Sdílejte