Stavba depa promo
Škoda 2024

RegioPantery ve Středočeském kraji


publikováno 06. 03. 2023 12:15


V závěru února České dráhy oznámily, že ke konci roku 2024 nasadí ve Středočeském kraji do provozu 22 nových třívozových jednotek RegioPanter (EMU 240). Příslušné dodatky ke smlouvám s ČD již schválila zastupitelstva obou objednavatelů, tedy Středočeského kraje a Prahy, a nyní se čeká na jejich finální podpis.

Tyto nové jednotky budou nasazeny na tratě Praha - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (linka S4/U4), kde navýší přepravní kapacitu spojů linky S4 Praha - Kralupy nad Vltavou vedených jednotkami CityElefant, a na trať Praha - Kolín - Čáslav. V druhém případě jde o spěšné vlaky linky R41, která v současnosti zesiluje kapacitu mezi Prahou a Kolínem a je zajišťována lokomotivou taženými soupravami se staršími osobními vozy. S nasazením RegioPanterů bude linka prodloužena do Čáslavi. Nasazením nových RegioPanterů v Praze a Středočeském kraji se uvolní část CityElefantů, což zde umožní posílit spoje na dalších tratích.

Předmětných 22 jednotek je součástí objednávky na 31 souprav oznámené v prosinci 2021, čímž tehdy byla kompletně naplněna rámcová smlouva na 60 souprav EMU 240 (řada 640.2) mezi ČD a Škodou Transportation (viz ŽM 12/21, str. 5). Zbývající jednotky z této opce do počtu 31 jsou určeny pro Královéhradecký (4x) a Zlínský kraj (5x).

Shodou okolností od 4. 3. 2023 nově zajíždějí RegioPantery do Čáslavi pravidelně, byť jen v symbolické míře. Jde o jednotky řady 640.1 provozované v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, u nichž ČD potřebují ověřit funkčnost a spolehlivost provozu na obou soustavách ještě v záruční době po provedení jejich přestavby na dvousystémové.

Zatímco v Ústeckém kraji mohou jednotky po zahájení elektrického provozu do Kadaně zajíždět pod střídavou soustavu v rámci výkonů, pro které jsou primárně určeny (viz ŽM 12/22, str. 5), na východě Čech to nelze, s ohledem na zpožděnou elektrifikaci tratě Týniště nad Orlicí - Solnice. V současnosti na ní Správa železnic předpokládá zahájení elektrického provozu v květnu 2026. Do oběhu jednotek tak byly nově zařazeny víkendové výkony mezi Kolínem, Padubicemi a Chocní, čítající v sobotu navíc vlaky Os 5957/5952 Kolín - Čáslav a zpět; tyto byly dosud vedeny v motorové trakci řadou 843.

Uvažována byla také varianta zajíždění těchto jednotek do Letovic, u níž by ale vyvstal problém v provázanosti oběhů vozidel z důvodu stále trvající výluky mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, kvůli které je zde většina Os vlaků nahrazena autobusy. Odvážnějším teoretickým řešením by pak byl například nedělní posilový rychlík Hradec Králové - Brno; jeho hypotetickou realizaci však znemožňuje už jen zdlouhavost procesu k zavedení nového spoje dálkové dopravy, jemuž musí předcházet tzv. Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě.

Související novinky
Sdílejte