Nová předávací hala u firmy NYMWAG CS


publikováno 07. 12. 2022 17:39


Společnost NYMWAG CS dnes představila novou předávací halu. Jde o první novostavbu zřízenou v areálu závodu v Nymburce za tamního působení firmy NYMWAG CS, symbolicky však přitom na místě nejstarší (ještě nedávno) stojící stavby. Byla totiž vybudována na základech někdejší vývazovny postavené v roce 1888.

Od ní převzala i základní konfiguraci se třemi kolejemi, z nichž ve dvou jsou inspekční jámy. Na základech původní stavby jde však o kompletně novou montovanou konstrukci ze sendvičových panelů. Prostor o půdorysu 41 x 21 m umožňuje na každé z kolejí umístit dva standardní nebo jeden článkový vagón. Další probíhající investice se týká tryskací haly, což dále usnadní výrobní proces a sníží energetickou náročnost.

I přes komplikovanou ekonomickou situaci a výrazný růst nákladů dosáhne společnost NYMWAG CS v roce 2022 dalšího růstu produkce, a to objemem 940 vozů, přičemž v loňském roce jich dodala 894 a plán pro rok 2023 je 1 180 vozů. Jiným dopadem aktuální situace je zvýšení poptávky po kotlových vozech, pro něž je zde aktuálně zřizována další výrobní linka - celkem tak v nymburském závodě bude již sedm linek.

Slavnostního symbolického přestřižení pásky se ujali (na úvodním snímku, zleva doprava): Tomáš Mach, starosta Nymburka; Robert Spišák, předseda Správní rady společnosti AZC Orbis Invest (investor vagónky NYMWAG CS) a předseda dozorčí rady NYMWAG CS; Petr Vlček, generální ředitel NYMWAG CS; Pavel Špecián, ředitel infrastruktury NYMWAG CS.

Související novinky
Sdílejte