Škoda 2022

Konverze úseku Nedakonice - Říkovice před dokončením


publikováno 16. 06. 2022 15:47


Od 14. 6. 2022 je na 12 dní vypnuto napájení trolejového vedení v úseku Moravský Písek - Nedakonice - Otrokovice - Tlumačov. Od Nedakonic po Otrokovice budou v této době po částech postupovat denní výluky jedné traťové koleje, zatímco v navazujících úsecích do Moravského Písku a Tlumačova zůstane dvoukolejný provoz. V závěru této etapy dojde k aktivaci provizorního styku obou napěťových soustav na tlumačovském záhlaví v Otrokovicích.

Od 3. 7. proběhne během 12 dnů stejný proces na trati od Otrokovic po Říkovice. Poté bude deaktivován provizorní styk soustav v Otrokovicích a od 14. 7. bude elektrický provoz na soustavě 25 kV zaveden v celém úseku Nedakonice - Říkovice; v době od 15. 7. do 11. 9. 2022 půjde o zkušební a testovací provoz. Přepnutí trakčního napájení na úseku Nedakonice - Říkovice (viz např. ŽM 12/21, str. 17) je pilotní akcí v rámci procesu konverze ze soustavy 3 kV ss na 25 kV 50 Hz.

Dne 7. 6. 2022 došlo v Otrokovicích k mimořádné události, jejíž prvotní příčinou byl průjezd jednoduchého úsekového děliče napájení, vloženého v rámci zdejších výlukových prací, nákladním vlakem dopravce PKP CI bez stažení sběrače. Následně však došlo k netypicky rozsáhlému průniku zkratového proudu do kabeláže sdělovacího zabezpečovacího zařízení a jeho rozsáhlé destrukci. Podle Správy železnic však konverze napájení probíhá nezávisle na mimořádné události a jejích následcích a nemělo dojít ani k poškození nové trakční napájecí stanice v Otrokovicích.

Související novinky
Štítky
Sdílejte