Škoda 2022

Další jednotky z firmy PESA pro Itálii


publikováno 05. 02. 2020 20:38


První z nich, ATR220Tr-045, byla dne 5. 2. 2020 odeslána do Itálie, poslední z nich má být dodána do ledna 2021. Tuto přepravu zajišťuje společnost ČD Cargo - až do Bydgoszcze si pro novou jednotku přijel Vectron 383.002, který s ní přes Petrovice u Karviné bude pokračovat až do Břeclavi (nebo do jiné vhodné stanice), načež pro další cestu na jih tuto přepravu převezme dceřiná společnost CD Cargo Niederlassung Wien.

Související novinky
Sdílejte