ČD Cargo Logistics spustilo přepravy ukrajinské kukuřice v kontejnerech


publikováno 01. 08. 2022 12:12


Jde o 30stopé kontejnery konstruované pro přepravy sypkého materiálu, který je nakládán přes násypné otvory vrchem. Vykládka probíhá klapkou v čelní stěně - kontejner je tedy nutno naklonit, což je zpravidla realizováno jeho přeložením na sklopný kontejnerový návěs. Pro tyto přepravy se podařilo zajistit 70 kontejnerů firmy UPLINE CZ, z nichž jsou sestaveny dvě soupravy, 20vozová a 15vozová. Obilí je do kontejnerů překládáno ze širokorozchodných ukrajinských vozů v překladišti u Hanisky pri Košiciach.

První ložený vlak odtamtud vyjel dne 24. 7. a dorazil do přístavu Hamburg Hohe Schaar o dva dny později. Vlak o délce 534 m a celkové hmotnosti 2 089 tun (obojí počítáno bez lokomotivy) dopravil ve 40 kontejnerech 1 480 tun kukuřice. Souprava moderních výsypných vozů o srovnatelné délce by dopravila přes 2 200 tun, což samozřejmě neznamená, že řešení s kontejnery je špatné, jen dokládá jeho omezené možnosti (navíc je jejich vykládka komplikovanější) - když navíc dodatečné kapacity výsypných vozů na trhu prostě nejsou. Frekvence těchto nových vlaků závisí na dojezdu vlaků z Ukrajiny, odjezd dalšího z Hanisky se proto odhaduje až koncem prvního srpnového týdne.

Dopravcem je na Slovensku ZSSK CARGO, v ČR a Německu ČD Cargo. To působilo v přepravách ukrajinského obilí zatím jen okrajově, právě v souvislosti s problematikou vhodných vozů. Těmi disponují zpravidla spedice, které přepravují obilí dlouhodobě a pro vozbu svých vlaků primárně využívají své dlouhodobě nasmlouvané dopravce (více viz zde a ŽM 5/22, str. 33 - 34).

ČD Cargo dopravilo od začátku března do poloviny července přes území ČR zhruba 12 takových vlaků, většinou pro přepravní společnost Rail Cargo Logistics, pro kterou jsou hlavními dopravci na českém úseku Retrack Slovakia a RCC CZ. Mezitím ČD Cargo na českém území také zajistilo vozbu vlaku, jenž byl jiným obchodním případem, a to přepravou kukuřice z nově zřízeného překladiště v areálu TKD Dobrá, která se odehrála počátkem května v trase přes Maďarsko, Slovensko a ČR do Německa. Mohly se odehrát také přepravy míjející ČR trasou ze Slovenska přes Rakousko, kudy ČD Cargo dopravovalo ukrajinské agrární komodity již dříve.

Zjistit celkové objemy ukrajinských agrárních komodit, které byly přes ČR přepraveny, prakticky nelze, protože ne všichni přepravci stojí o zveřejňování takových údajů, s odkazem na obchodní tajemství, a Správa železnic ani ministerstvo dopravy takové informace nemají. Podle dostupných informací (v součtu poskytnutých údajů a dalších odhadů) se mohlo za duben až červenec v tranzitu přes ČR jednat velmi zhruba asi o něco přes 200 vlaků, resp. okolo 350 - 400 000 tun. Ukrajinské zdroje uvádějí, že za stejné období bylo po železnici vyexportováno přes pozemní hraniční přechody a překladiště dohromady okolo 3 300 tis. tun agrárních komodit (nejnověji za červenec 905 tis. tun), což by znamenalo, že přes české území proudí zhruba desetina. Většina přeprav směřuje do Polska a Rumunska, některé ukrajinské zdroje ani jiné země jako směr vlaků s obilím neuvádějí... Nicméně před letošní sklizní potřebovala Ukrajina měsíčně vyexportovat okolo 5 - 6 mil. tun obilí měsíčně a reálně dosažené hodnoty byly výrazně nižší (1,26 mil. tun v dubnu, 1,74 mil. tun v květnu, 2,17 mil. tun v červnu, v červenci již okolo 3 mil. tun, zejména s přispěním dunajských přístavů). To vše ukazuje nevelké možnosti železnice přispět ve výrazné míře.

V současnosti svítá naděje na obnovení exportu z Ukrajiny lodní dopravou na základě dohody uzavřené dne 22. 7. 2022 mezi OSN, Tureckem, Ruskem a Ukrajinou o zajištění bezpečného vývozu obilí a potravinářských produktů z přístavů Oděsa, Čornomorsk a Južne (které všechny leží v oblasti Oděsy). První loď, ložená 26 000 tunami kukuřice, vyplula z Oděsy dne 1. 8. a dalších 16 čeká na vyplutí. Jde vesměs ještě o lodě zablokované v přístavech od začátku války, první loď k nakládce je v Čornomorsku očekávána dne 5. 8.

To nicméně nemusí mít na rozvíjející se železniční přepravy dopad, neboť na Ukrajině je beztak přístavní infrastruktura k dispozici v menším rozsahu nežli dříve a aktuální dohoda o uvolnění blokády platí 120 dní. A reálné objemy přeprav, které může železnice zajistit, jsou oproti kapacitám lodní dopravy jen minimální, takže v případě opravdového obnovení lodních přeprav může být železnice vždy pouze doplňkem.

Související novinky
Štítky
Sdílejte