Stavba depa promo
Škoda 2024

PRO//Motion.Expo letos v Petrohradu


publikováno 15. 08. 2023 06:26


PRO//Dviženie.Expo, tradiční a nejvýznamnější železniční výstava v prostoru železnic rozchodu 1 520 mm (anglicky PRO//Motion.Expo; dříve známá jako EXPO 1520), se letos nebude konat v Moskvě, resp. v podmoskevské Ščerbince, nýbrž v St. Petěrburgu.

Ve dnech 24. až 27. srpna tedy dějištěm této „výstavky“ nebude zkušební centrum VNIIŽT, ale Muzeum železnic Ruska. Výstavní expozice zabere více než 4 000 m2 v pavilonech a na volné ploše a přes 1 000 m kolejí. Svou účast potvrdilo na 100 ruských a zahraničních společností, výrobci kolejových vozidel a provozovatelé nákladní dopravy ohlásili předvedení více než 30 exponátů. 

Ve dnech 24. a 25. srpna čeká účastníky obchodní program zaměřený na „technologickou nezávislost domácího železničního strojírenství, rozvoj digitálních technologií v dopravní logistice a strategii mezinárodní spolupráce na pozadí globálních změn“. V programu akcí budou zahrnuta i témata „technologická suverenita, bezobslužné technologie, dovozní nezávislost v železničním strojírenství, digitální technologie a jiné“. 

Poslední dny, v tomto případě víkend 26. a 27. 8., budou tradičně patřit „Dni otevřených drah“ pro veřejnost. Součástí akce budou „... legendární historické lokomotivy v pohybu, od různých provozních parních lokomotiv až po nejsilnější osobní lokomotivu na světě - ČS6".

Štítky
Sdílejte