Lokomotivy EURODUAL u dalších dopravců


publikováno 09. 04. 2020 14:02


Po společnostech Havelländische Eisenbahn (HVLE) a ITL Eisenbahngesellschaft zařadili tyto dvouzdrojové lokomotivy do svého parku již další tři němečtí dopravci.

Poté, co byl 12. 2. 2020 v Německu povolen provoz lokomotiv EURODUAL dopravce HVLE (který má objednané stroje 159 001 - 010), nasadil dne 17. 2. 2020 první z nich do provozu. Následně EBA povolila provoz i lokomotivám ITL a ELP, takže 18. 3. zahájila jejich provoz ITL (jenž obdrží stroje 159 101 - 104) a v prvních dubnových dnech pak nájemci lokomotiv ELP:

- po několika zkušebních jízdách je dne 1. 4. nasadila do provozu společnost Heavy Haul Power International (HHPI),

- od 6. 4. používá jednu lokomotivu, a to 158 208, dopravce BSAS EisenbahnVerkehrs,

- nyní je pro nasazení do provozu připravována také lokomotiva 159 206, kterou má v nájmu logistická společnost BoxTango, pro niž bude předmětné výkony jako licencovaný dopravce realizovat firma HSL Logistik.

Všechny tři posledně jmenované firmy pořizují tyto lokomotivy formou nájmu od společnosti European Loc Pool (ELP), a to v těchto počtech: HHPI pět a všechny jsou již předány (159 201 - 205, interní označení 20-01 - 20-05), BSAS tři (zatím předána jedna) a BoxTango dvě (obě již dodány z výroby, ale nasazena zatím jedna).

ITL, HHPI a HVLE tyto stroje nasazují ve vozbě vlaků s hromadnými substráty, BSAS realizuje různé, i jednorázové přepravy a například hned 7. 4. svojí lokomotivou dopravila do Bad Schandau vlak z bavorského Ingolstadtu (trasovaný do Rakouska přes Děčín - Břeclav). HSL bude s prvním EURODUALem firmy BoxTango dopravovat vlaky dřeva v relaci Kreiensen - Wismar.

ELP si od firmy Stadler Valéncia dosud napevno objednal 30 exemplářů typové řady EURODUAL HYBRID, z toho 28 s výbavou k provozu v Německu a dvě vybavené k provozu ve Švédsku a Norsku. Z prvních uvedených byly dosud uzavřeny kontrakty na pronájem 20 strojů, zatímco skandinávskou dvojici má v nájmu švédský státní dopravce Green Cargo. Všechny tyto lokomotivy představují provedení pro napětí 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz, mají maximální výkon 6,15 MW v elektrickém režimu jízdy a vznětový motor Caterpillar C175-16 o výkonu 2,8 MW.

Francouzský dopravce VFLI vlastní prozatím jedinou lokomotivu EURODUAL, konstruovanou pro napěťové soustavy 1,5 kV a 25 kV. Ta má nejvyšší výkon na střídavé soustavě 6,15 MW a na stejnosměrné 4,1 MW, v motorovém režimu jízdy pak rovněž disponuje motoerm o výkonu 2,8 MW.

Dále má ELP objednáno deset dvouzdrojových lokomotiv typové řady EURO 9000; jde o čtyřsystémové lokomotivy s výkonem 9 000 kW v elektrickém režimu jízdy s možností čistě elektrického provedení nebo navíc i s jedním či dvěma dieselovými motory po 950 kW. Všech deset pro ELP bude ve verzi se dvěma motory. Z těchto byly dosud do nájmu objednány tři, a to holandskou společností Rail Force One.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte