Lokomotivy EURODUAL schváleny k provozu v Německu


publikováno 04. 03. 2020 11:05


Dne 12. 2. 2020 byl i v Německu povolen provoz lokomotiv z rodiny EURODUAL HYBRID, tedy šestinápravových dvouzdrojových strojů z produkce závodu Stadler Rail València. 

Ty jsou v zásadě prvním typem plnohodnotné dvouzdrojové traťové lokomotivy, jenž začíná být na železnici centrální Evropy provozován, takže jde o dosti zásadní moment.

Dosud byly dvě lokomotivy tohoto typu nasazeny do zkušebního provozu ve Švédsku a koncem října 2019 pak jedna do běžného provozu ve Francii. Posledně jmenovaná je ve verzi pro soustavy 1,5 kV a 25 kV 50 Hz, ostatní zatím vždy představují provedení pro napětí 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz a s maximálním výkonem 6,15 MW v elektrickém režimu jízdy a se spalovacím motorem o výkonu 2,8 MW.

Jakožto první německý zákazník těchto lokomotiv s nimi dne 17. 2. 2020 zahájil zkušební provoz dopravce Havelländische Eisenbahn (HVLE), který měl z deseti objednaných lokomotiv k dispozici dvě, přičemž dne 27. 2. byla v Hamburku vyloděna třetí. Společně s ní dorazila ze Španělska také první ze čtyř lokomotiv, jež má objednány dopravce ITL Eisenbahngesellschaft a následně byla dopravena do základny dopravce v Pirně. Již několik týdnů je alespoň pro zácvik personálu  má k dispozici také dopravce HHPI (objednáno pět lokomotiv do nájmu z poolu European Loc Pool, ELP). Primárně jsou tyto stroje určeny k vozbě vlaků, které jsou dosud v celé trase - a tedy i pod trolejí - dopravovány těžkými motorovými lokomotivami jako Blue Tiger, Class 66 nebo Maxima.

Stadler Rail València nabízí i čtyřsystémové elektrické lokomotivy označené jako EURO 9000 s výkonem 9 000 kW a - v případě volby dvouzdrojové verze - s jedním nebo dvěma spalovacími motory s výkonem každého 950 kW. I tyto má pool ELP již objednány a prvním známým nájemcem bude nizozemský dopravce Rail Force One.

Související novinky
Kategorie
Sdílejte