Předplatné

Předplatné pro ČR

Objednávky posílejte e-mailem na adresu pacek@railvolution.net, telefonicky na 603 824 955 nebo na poštovní adresu redakce:

  • celoroční předplatné na rok 2020 činí 900,- Kč

KB Zlín
č.ú. 107-3011720277/0100

Railway Builder, s.r.o
Na Petřinách 1945/55
162 00 Praha 6 - Břevnov

Předplatné pro SR
  • Celoroční předplatné na rok 2020 činí 46 EUR.

Tatrabanka SK
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2888 4535, SWIFT: TATR SK BX

Seznamte se s tím, jak zpracováváme osobní údaje předplatitelů.