742.7 u ArcelorMittal Ostrava


publikováno 16. 04. 2013 23:58


V období od 27. 3. do 17. 4. 2013 byla v areálu hutního komplexu firmy ArcelorMittal Ostrava zkoušena lokomotiva 742.704, kterou poskytla firma CZ LOKO. Snímky z 12. 4. ji představují na různých místech tohoto rozsáhlého areálu: při nasouvání soupravy vozů do rozmrazovacího tunelu, na pozadí koksárenské baterie (kouř na snímku tedy nepochází z lokomotivy...), v přípojové stanici Ostrava-Bartovice na síti SŽDC (společně s „dvojčetem“ 742.111 + 243 ČD Cargo a jednotkou 471.025 ČD) a při vjezdu do areálu podniku od žst. Ostrava-Bartovice (vlak právě přejíždí přes bývalou kolejovou váhu). Na dalším snímku je na hranici vlečky zachycena jedna ze stávajích lokomotiv - 729.501, která vyjíždí směrem do žst. Ostrava-Bartovice. A poslední snímek, pořízený před správní budovou závodu 5-Doprava, přibližuje pomník lokomotivy 317.015, která zde kdysi též sloužila (provoz parní trakce v NHKG skončil v roce 1970).
Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte