Tendr na zhotovitele modernizace tratě Ústí n. O. - Brandýs n. O.


publikováno 16. 07. 2020 12:25


Správa železnic dnes oznámila, že vypisuje tendr na zhotovitele modernizace úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí. Ten, společně se stanicí Brandýs nad Orlicí, tvoří jedno z nejužších hrdel na 1. koridoru.

Cílem modernizace je proto zvýšit kapacitu dopravní cesty, odstranit propady rychlosti a zvýšit bezpečnost, plynulost i spolehlivost provozu. Stavba bude financovaná z programu Blending Call, který je založen na kombinaci příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky.

V rámci stavby dojde na téměř 10 km dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, jež čeká renovace různého charakteru.

Stanice Brandýs nad Orlicí má projít kompletní přestavbou. Nová nástupiště se přesunou blíže k ústeckému zhlaví, jejich délka bude činit 220 m a výška 550 mm nad TK. Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí nový podchod. Stanice dostane nové staniční ZZ, jež bude ovládáno dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která zvýší propustnost tratě zejména v případě výluk či mimořádných událostí. Se zahájením prací se počítá letos v listopadu, s dokončením pak v prosinci 2022.

Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte