Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF


publikováno 24. 04. 2020 15:16


Správa železnic dnes podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. Smlouvu uzavřeli prostřednictvím videokonference generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a prezident společnosti SNCF International Diego Diaz.

Smlouva je dalším logickým a navazujícím krokem, který zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací na dalších technických předpisech, jež umožní v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz a údržbu.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda říká: „Abychom dodrželi strategický cíl zahájení výstavby VRT v roce 2025 a jejich zprovoznění o tři roky později, je pokračování spolupráce s SNCF optimálním řešením. Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu i provoz VRT. Spolupráce s SNCF nám zpřístupňuje vzorová osvědčená a praxí optimalizovaná technická řešení. Všechny tratě francouzského vysokorychlostního systému LGV se budují jako novostavby a tvoří postupně se rozvíjející ucelenou síť tratí s řadou napojení na moderní konvenční železnici. Cena výstavby VRT v zemích EU je nejnižší právě ve Francii.“

V letošním roce a následujících letech se naplno rozběhne předprojektová příprava VRT spočívající především ve zpracování dokumentací pro územní řízení. Pro další etapy je nezbytné, aby byl příslušný manuál pro projektování VRT ve stupni Dokumentace pro stavební povolení dokončen nejpozději v roce 2023. Experti SNCF jsou schopni předat nejen padesátileté francouzské vysokorychlostní know-how, ale i své zahraniční zkušenosti s budováním VRT například v Maroku.

Koncept francouzského řešení byl výchozím bodem při budování vysokorychlostní železniční sítě ve Španělsku, Velké Británii, Nizozemí, Belgii nebo Turecku. Zapojení expertů, kteří mají reálné zkušenosti s provozováním tohoto technicky velmi vyspělého systému, minimalizuje riziko chyb, přičemž snaha o kompletní vlastní vývoj unikátních řešení VRT by vedla nejen k výraznému oddálení výstavby, ale pravděpodobně i k výraznému nárůstu ceny výsledného řešení. Spolupráce umožní konzultace s vysoce kompetentními experty SNCF o technickém řešení VRT navrženém při pracích na DÚR a také v oblasti RAMS (tj. managementu spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti) celého systému VRT.

Předmětem úvodní smlouvy, kterou obě strany uzavřely v dubnu 2019, bylo vytvořit Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Manuál je dokončený a schválený a v něm obsažené hodnoty, požadavky, doporučení a řešení jednotlivých systémů a subsystémů VRT tak budou používány zaměstnanci Správy železnic a jejími dodavateli a poddodavateli pro zpracování DÚR VRT. Zpracování manuálu bylo prvním detailním kontaktem Správy železnic se systémem VRT a jednalo se o první reálnou zkušenost se zaváděním VRT v České republice, resp. v českém legislativním a technickém prostředí.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte