Slovinsko průjezdné s nápravovou hmotností 22,5 t


publikováno 04. 09. 2020 11:51


Od 2. 9. 2020 je ve Slovinsku umožněn provoz s nápravovou hmotností 22,5 t i na zbývajících úsecích, které ještě chyběly při průjezdu zemí od severovýchodu (tj. od přechodových stanic Hodoš a Šentilj) do přístavu Koper.

Jedná se o uzel Pragersko a úseky Slovenska Bistrica - Poljčane a Celje - Zidani Most, vesměs na hlavní trati Maribor - Ljublajna. I tyto byly nyní převedeny do traťové třídy D4, resp. D3. To tedy znamená jednak možnost ložení vozů na vyšší hmotnost a jednak možnost průběžné vozby až do Koperu s moderními vícesystémovými lokomotivami. Ve Slovinsku je totiž dle hodnot, které definují jednotlivé traťové třídy, posuzována i přechodnost hnacích vozidel, narozdíl např. od ČR, kde je používán složitější výpočet, jenž zpravidla ve výsledku umožňuje i provoz lokomotiv, které by při prostém posouzení dle podílu hmotnosti a počtu náprav jinak nevyhověly.

Dne 3. 9. tak jako první využili tuto možnost s Taurusy řady 1216 a s Vectrony dopravci Adria Transport (sesterská společnost LTE), Rail Cargo Carrier a Primol-Rail. Poslední uvedený je součástí skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL, která tímto může v trase přes Maďarsko a Hodoš svými Vectrony dopravovat bez přepřahu vlaky z ČR až do Koperu.

V rámci postupné nápravy tohoto nedostatku slovinské sítě byl již v květnu 2020 umožněn provoz v traťové třídě zatížení D4 od rakouské státní hranice jižně od Grazu přes Šentilj do Mariboru (viz ŽM 6/20, str. 9).

Související novinky
ŽM a publikace selfpromo
Kategorie
Sdílejte