První Pendolino pro PKP IC do Polska


publikováno 12. 08. 2013 20:42


Ve dnech 10. a 11. 8. 2013 bylo přes Českou republiku, a to z Břeclavi do Lichkova, přepravováno první polské Pendolino. Jednotka s řadovým označením 2 370 (dle starého schématu ED250) byla po síti SŽDC vedena lokomotivou 189 153 PKP Cargo. Snímek pochází z Ústí nad Orlicí ze dne 11. 8. Po prezentaci pro veřejnost na hlavním nádraží ve Wrocławi dne 12. 8. 2013 pokračoval převoz jednotky až do Źmigróda, kde budou zahájeny zkoušky Pendolina v Polsku.
Související novinky
Kategorie
Sdílejte