První Dragon 2 pro Laude Smart Intermodal


publikováno 06. 05. 2020 15:25


Dnes, přesně rok od podpisu smlouvy ze 6. 5. 2019, obdržela společnost Laude Smart Intermodal první lokomotivu Dragon 2.

Smlouva zahrnuje dodávku čtyř šestinápravových elektrických lokomotiv typu Dragon 2, včetně dvou vybavených Last Mile modulem. Poslední lokomotiva má být předána ve 3. čtvrtletí 2020.

Celá zakázka je předmětem programu podpory, na jehož základě by mělo být 50 % způsobilých nákladů pokryto z Fondu soudržnosti EU přes velmi velkorysý polský program podpory kombinované dopravy, vypsaný v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, viz ŽM 11/19). 

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte