Divize Vossloh Locomotives prodána na CRRC


publikováno 26. 08. 2019 17:53


Dne 26. srpna 2019 podepsala firma Vossloh AG smlouvu o prodeji své obchodní jednotky Locomotives firmě CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC), tedy dceřiné společnosti podniku China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Dohodnutá kupní cena stále podléhá úpravám k datu uzavření kontraktu v závislosti na vývoji různých rozvahových pozic a předpokládá se, že půjde o částku v řádu jen několika miliónů EUR (!). Podnik CRRC ZELC také smluvně souhlasil s převzetím všech záruk od firmy Vossloh AG, které souvisejí s divizí lokomotiv.

K ekonomickému převodu na kupujícího dojde po dokončení transakce, což se očekává v příštích několika měsících. Dozorčí rada společnosti Vossloh AG již odprodej schválila, avšak pro dokončení dohody musí být splněny ještě některé podmínky. Transakce také stále podléhá schválení příslušnými orgány v Evropě a Číně, konkrétně úřady pro kontrolu fúzí a pro soulad se zákony o zahraničním obchodu, jakož i standardním schválením požadovaným od čínských orgánů. 

Související novinky
Štítky
Kategorie
Sdílejte