Další tři Vectrony pro EP Cargo


publikováno 10. 02. 2020 15:05


Společnost EP Cargo Invest pořizuje další lokomotivy Vectron MS.

Po již dříve pořízených dvou Vectronech (193 823 a 844) a třech (383.060 - 062) dodaných před necelým rokem objednala tato společnost jako opci ke třem posledně jmenovaným ještě další tři stroje. První z nich, 383.063, byl dopraven do ČR dne 28. 1., načež 9. 2. 2020 absolvoval TBZ, a to tradičně na ŽZO a v úseku Poříčany - Velim. Tentýž den byl využit ke zkušebním jízdám, jež se konaly na Velkém zkušebním okruhu s vozem řady Bmz ČD po modernizaci v DPOV.

Zákazníkovi by měl být předán v závěru února 2020. Zbývající dva Vectrony by měly následovat po jednom kolem přelomu března/dubna a května/června 2020. Stejně jako předcházející i tyto budou využívány jak pro vlastní přepravy firmy EP Cargo, tak pro pronájmy poskytované sesterskou společností LokoTrain.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte