Další měření EMC s lokomotivami TRAXX MS3 pro ČD Cargo


publikováno 22. 04. 2020 23:30


Dne 21. 4. 2020 podstoupily lokomotivy 388.001 a 002 pro ČD Cargo na velimské zkušební základně další kolo měření EMC.

Jejich cílem bylo dosažení plné kompatibility s edicí 3 normy ČSN 34 2613 "Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost". Jde o první typ moderní elektrické lokomotivy posuzovaný podle teto výrazně zpřísněné normy. Měření probíhala s oběma lokomotivami současně ve dvojité trakci, jako zátěžovou soupravu poskytla spolecnost ČD Cargo několik InnoWaggonů s Montainery loženými uhlím, jež jsou používány na pravidelných přepravách do chvaletické elektrárny.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte