Dálkové vlaky v ZVS na trase Wien - Salzburg


publikováno 18. 04. 2020 11:00


Pro zajištění osobní železniční dopravy na trase Wien - Salzburg v době pandemie COVID-19 objednalo dne 17. 4. 2020 rakouské ministerstvo dopravy u dopravců ÖBB a WESTbahn dálkové vlaky v závazku veřejné služby.

Na uvedené trase za normálních okolností oba dopravci provozují své dálkové vlaky na vlastní podnikatelské riziko. Avšak poté, co byla v Rakousku zavedena opatření cílená na omezení šíření koronaviru, došlo i zde k drastickému propadu poptávky po přepravě, na což dopravci reagovali snížením počtu vlaků, resp. jejich kapacity. Uvedená ministerská smlouva, která platí od 20. 4. a prozatím na tři měsíce, tak zajistí veřejnou železniční dopravu na důležité trase Wien - Salzburg.

Při tomto nouzovém zadání, které i dopravce WESTbahn označuje jako rychlé a nebyrokratické, byly výkony v ZVS rozděleny rovnoměrně mezi ÖBB a WESTbahn a byl zaveden společný jízdní řád. V něm každá ze společností nabízí dvouhodinový takt, výsledem čehož je pro cestující hodinový takt. Samozřejmostí je vzájemné uznávání jízdních dokladů, a to nejen obou dopravců, ale souvisejících dopravních svazů. Naopak oba dopravci nemohou během uvedeného obdobé zavádět akční jízdenky.

V dosavadním nouzovém jízdním řádu WESTbahnu, který platí od 25. 3. 2020, nabízí dopravce jen pět pravidelných párů vlaků Wien - Salzburg denně plus tři páry v určitých dnech. Pro WESTbahn (dlouhodobého kritika přímých zadávání výkonů v ZVS společnosti ÖBB) představuje popisovaná smlouva s ministerstvem dopravy významný moment, neboť je první zakázkou v závazku veřejné služby pro tohoto dopravce, byť tedy zadanou za nestandarních okolností.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte