Bezpečnost je záležitostí všech


publikováno 23. 09. 2020 15:56


V roce 2016 prošla společnost Ermewa rozsáhlou reorganizací, kterou doprovázelo převzetí společností CTC a SGW, ukončení činnosti kanceláře v Ženevě a založení pražské pobočky, která je sídlem divize pro východní Evropu. Nedávnou změnou pak bylo v březnu 2020 jmenování pana Cyrilla Guyona na post Regionálního generálního manažera této divize, kterého jsme požádali o rozhovor.

Pane Guyone, mohl byste nám pro začátek sdělit něco o sobě a svém předcházejícím působení ve skupině?

Shodou okolností právě v srpnu jsem oslavil desáté výročí působení u společnosti Ermewa SA. Během této doby jsem zastával řadu různých pozic ve vícero evropských zemích. Před příchodem do Prahy jsem vykonával funkci ředitele pro rozvoj obchodu a zastřešoval fúze a akvizice jiných společností v západní i východní Evropě. Takže už dříve byla oblast východní Evropy součástí mé každodenní práce. Před příchodem ke společnosti Ermewa SA jsem téměř deset let pracoval ve Velké Británii a Beneluxu pro firmu Norbert Dentressangle, významnou evropskou přepravní a logistickou společnost (nyní součást skupiny XPO Logistics) a ještě předtím pro DHL. Měl jsem tedy řadu příležitostí k získání rozsáhlých zkušeností z oboru logistiky.

Kolik lidí zaměstnává Ermewa ve východoevropském regionu a v jakých lokalitách?

Celkem jde nyní o 36 zaměstnanců. Zhruba dvě třetiny z nich pracují přímo v pražské pobočce, další jsou v Katowicích (4), Budapešti (3), Bukurešti (3), Plovdivu (1) a Subotici (1). Jde o obchodní zástupce, zákaznický servis a technickou podporu. Klademe silný důraz na lokální zastoupení. Samotná údržba je kompletně zadávána externím subdodavatelům, což představuje jak tradiční dílenská zázemí, tak mobilní servis. Klademe silný důraz na lokální zastoupení.

Plánujete nějaké zásadní změny ve strategii?

Naše firemní ambice a strategie obchodního rozvoje jsou jasně definované pro všechny tři regiony. V zásadě budeme konsolidovat naše pozice v těch oblastech, v nichž jsme již přítomni, a budeme dále expandovat tam, kde to bude mít smysl. Budeme tedy vyhodnocovat všechny obchodní příležitosti na trhu, bez ohledu na to, zda budou znamenat interní, nebo externí růst. V porovnání s ostatními společnostmi našeho oboru jsme o něco více decentralizovaní. Lokální přítomnost je důležitá, jak z kulturních, tak technických důvodů. Potřebovali jsme proto posílit naše zastoupení v Polsku a na tomto záměru stále pracujeme.

Budeme pokračovat s touto strategií i pro další části regionu, abychom mohli zajistit lepší servis našim zákazníkům, jen nám v tomto rozvoji určitě nepomáhá koronavirová situace. Naše klíčové trhy představují Polsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko. A aktivit v dalších balkánských zemích rovněž přibývá. V našem hledáčku je také Turecko, avšak pro nejbližší budoucnost nepatří mezi naše priority. Strategií k udržení pozice klíčového partnera pro nás zůstává nabízet alternativní řešení pro rozvoj udržitelné nákladní železnice, s produktivními vozy a investicemi do technického vybavení.

Kolik nových vozů Ermewa objednala v poslední době a jaká je vaše strategie v obnově vozového parku?

Poslední dva roky pořizujeme ročně okolo 1 500 - 2 000 nových vozů. Pro tento rok je konkrétně objednáno 1 800 vagónů. Obecně platí, že při plánování strategie obnovy vozového parku musíme myslet i na budoucnost příslušného průmyslového oboru a zda je obnova vždy nutná. Životnost železničních vozidel je dlouhá, ale nikdo neví, jak bude například vypadat trh s ropnými produkty za 30 let. Podstatné změny v energetice mohou nastat mnohem dříve, spotřeba uhlí a tradičních ropných paliv se může změnit z mnoha důvodů, jako třeba v důsledku rozvoje elektromobility nebo nepředvídatelných okolností, jakých jsme nyní svědky kvůli koronavirové pandemii. Zásadním důvodem pro obnovu parku je bezpečnost. Při hledání cest ke zvyšování produktivity ji nemůžeme ignorovat. Po tragických nehodách, jakými byly zejména ty v italském Viareggiu v roce 2009 nebo v bulharském Chitrinu v roce 2016, se pro nás prvky zajišťující bezpečnost a její sledování staly ještě důležitějšími prioritami. Přijali jsme plán obnovy parku našich vozů k přepravě stlačených plynů a v úzké spolupráci jsme s jejich výrobcem optimalizovali konstrukční řešení vztahující se k jejich bezpečnosti i provozní výkonnosti. V tomto a příštím roce bude zařazeno do naší flotily několik stovek těchto nových vozů pro přepravu LPG.

Váš park nenarůstá pouze novovýrobou, ale také díky akvizicím. Mohl byste shrnout tyto aktivity z posledních let?

Koncem roku 2018 jsme převzali okolo 600 vozů od společnosti Macquarie European Rail (viz ŽM 1/19, str. 7 - pozn. red.) a počátkem roku 2019 pak 154 vozů od ROSCO Bohemia (viz ŽM 4/19, str. 5 - pozn. red.). Tyto dvě akvizice pro nás představovaly zejména posílení v segmentu intermodálních vozů a v přítomnosti v severní a východní Evropě. V roce 2019 jsme převzali také flotilu vozů na přepravu plechových svitků od slovenské společnosti Express Group a předtím jsme počátkem roku 2018 nakoupili vozy k přepravě obilnin od italské společnosti MONFER.

Mohli bychom zmínit i nějaké konkrétní konstrukční záležitosti motivované zkušenostmi a s nimi i nové prvky týkající se bezpečnosti?

Nehoda v Chitrinu z prosince 2016 u nás vyvolala interní diskusi v tématu přepravy zboží podléhající předpisu RID (přeprava nebezpečných látek) obecně a zejména pak u vozů na přepravu plynů jako chloru nebo LPG. Přestože žádný z našich vozů nebyl příčinou nehody, rozhodli jsme se, že ve spolupráci s partnerským výrobcem bude navržen zcela nový optimalizovaný vůz pro přepravu LPG. Vložili jsme do vývoje značné investice a realizovali řadu simulací a výpočtů.

Zvýšení bezpečnosti představuje kombinaci optimalizace provozních vlastností, prvků pasivní bezpečnosti i prvků aktivní bezpečnosti, což je všechno v konstrukci nového vozu zohledněno. Pasivními jsou tradiční řešení jako nárazníky se zónami pro pohlcení nárazové energie, prvky bránící naskočení sousedního vozu při vykolejení nebo ochranné štíty. Díky technickému vývoji přicházejí nové možnosti v aktivních prvcích, založené na telematických zařízeních. Ta mohou monitorovat například zásadní části podvozků (ložiska), stav brzdy nebo dodržení přípustného ložení a vyslat informaci v případě zjištění nekorektního stavu.

Výsledkem dvouletého vývoje je vůz o délce 18 m s nádobou o objemu 117 m3 k přepravě LPG, vyrobený polskou firmou CHEMET. Jednou z klíčových konstrukčních změn z důvodů zvýšení bezpečnosti je zesílená spodní část pláště kotle. Důvodem je zvýšení odolnosti proti proražení - když se vagón převrátí na bok a stále pokračuje v pohybu, naráží na zařízení infrastruktury. Namísto prvků proti naskočení sousedního vozu jsme upřednostnili štíty, jelikož jsme toto řešení vyhodnotili jako účinnější. Tato řešení znamenala zvýšení hmotnosti, které jsme tedy potřebovali kompenzovat jinde. Použita je proto kompaktní brzda CFCB a vagón nemá hlavní rám. Prototyp již prošel prvními zkouškami a dodávky prvních sériových vozů jsou v plánu již za několik týdnů.

Dalším případem jsou vozy na přepravu chloru. Stále jsou pro tuto látku používány poměrně letité vozy, což znamená nejen starý design, ale také maximální hmotnost loženého vozu jen do 80 t. Rovněž jsme tedy přistoupili k vývoji zcela nového vozu, s aplikací prvků pasivní i aktivní bezpečnosti, jejichž podoba a rozsah vyšly z důkladné analýzy trhu a diskuzí se zákazníky. Tento vůz byl vystaven na mnichovském veletrhu transport logistic 2019 (popsán je v ŽM 9/19 na str. 12 - pozn. red.) a dosud jich bylo vyrobeno již 230, jelikož zákazníci oceňují vyšší úroveň bezpečnosti.

Snaží se Ermewa motivovat ke zvýšení bezpečnosti železnice také další zúčastněné strany, jež na ní působí?

Jak již zaznělo výše, sami aktivně pracujeme na vývoji a uplatňování různých kroků ke zvýšení bezpečnosti. Silně věříme, že zákazníci chápou, že taková opatření znamenají určité náklady. Nicméně ty za to stojí, protože přinášejí klidný spánek všem zaměstnancům, kteří jsou za bezpečnost provozu nějakým způsobem zodpovědní. Každá vážná nehoda je noční můrou hned z několika důvodů - těmi jsou zejména ztráty na lidských životech či zdraví, důsledky plynoucí z odpovědnosti, následná vleklá vyšetřování a soudní řízení, negativní medializace (a to pro železniční obor jako celek) a finanční ztráty. A mnohé z toho přichází bez ohledu na skutečné příčiny nehody a na to, kdo je nakonec určen viníkem.

Bezpečnost se dotýká každého a je také záležitostí každého. Každý den musíme pracovat na nepřetržitém plnění bezpečnostních norem. Poskytujeme také různé služby s přidanou hodnotou dotýkající se bezpečnosti nepřímo, například implementací systémů pro využití telematických zařízení a jiných IT nástrojů, jako systémů pro sledování zásilek, celkovou správu vozového parku, správu a řízení nehod nebo určení ETA (Estimated Time of Arrival - předpokládaný čas doručení).

Témata dotýkající se bezpečnosti a zejména ve vztahu k východní Evropě byla předmětem konference, kterou Ermewa organizovala vloni v únoru v Praze (viz ŽM 5/19, str. 64 - 65). Plánujete pokračovat s konferencemi zaměřenými na tento region?

... více o plánech, investicích do inovací a podpoře celoevropských projektů a bezpečnosti na železnici naleznete v kompletním rozhovoru v tištěném vydání Železničního magazínu 9/20.

Rozhovor připravil Ing. Petr Kadeřávek

Czech Raildays 2020(21)
Štítky
Kategorie
Sdílejte