Náhled na Železniční magazín 5/2020

Návrat provozu na Negrelliho viadukt

Dne 1. 6. 2020 se po tříleté výluce vrátily pravidelné vlaky na pražský Negrelliho viadukt. V článku v ŽM 5/20 vás seznámíme s tím, jaké události předcházely jeho uvedení do běžného provozu.

Snímek:

Jednotka 471.060 dne 1. 6. 2020 projíždí Karlínem po renovovaném Negrelliho viaduktu jako Os 6912 z Prahy Masarykova nádraží do Ústí nad Labem hl. n.

První výhybky pro rychlost 160 km/h do odbočky na síti Správy železnic

Ve stanici Prosenice byla letos položena jednoduchá kolejová spojka, kterou je možno pojíždět rychlostí 160 km/h a jejíž délka se prodloužila z původních 157 m na 307 m. Přitom byly použity nové výhybky, jež byly navrženy a vyrobeny firmou DT - Výhybkárna a strojírna. 

Snímek:

Pohled na novou podobu zhlaví směrem k Přerovu. Po traťové koleji č. 1 přijíždí vlak EC 106 „Sobieski“ s lokomotivou 380.012.

Aktuální dění na trati č. 290

Další z infrastrukturních témat vás seznámí s druhou etapou jedné z momentálně největších probíhajících investičních akcí Správy železnic, kterou je Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc a jež letos vstoupila do druhé stavební sezóny.

Snímek:

Vlak Os 13723 Olomouc hl. n. - Uničov, tvořený motorovým vozem 843.029 a řídicím vozem 80-29 009, se 11. 5. 2020 blíží k zastávce Mladějovice.

Z dění u RegioJetu

V článku vás nejprve seznámíme s květnovými zkouškami TRAXXu na síti ŽSR, jejichž cílem bylo "najmä overenie funkčnosti a kompatibility vozidlovej a traťovej časti ETCS", dále se materiál zabývá vlivem koronaviru na provoz tohoto dopravce a v neposlední řadě analyzuje jeho růstové aktivity.

Snímek:

Na snímku je zachycena lokomotiva 386.202 v žst. Siladice dne 13. 5. 2020.

Montáž OBU ETCS do elektrických lokomotiv ČD Cargo

Dne 18. 3. 2020 byla společnosti ČD Cargo předána lokomotiva 163.022 jakožto první „peršing“ tohoto dopravce opatřený mobilní částí ETCS. O dva měsíce později pak následoval stroj 363.075. V článku vás seznámíme s úpravami těchto lokomotiv i plánovaným průběhem zkoušek a schvalování.

Snímek:

Řídicí pult lokomotivy 163.022 s novým displejem ETCS dosazeným doprostřed zešikmené části pultu.

Lokomotivy EURODUAL v provozu v Německu

Letos na sklonku zimy byl v Německu povolen provoz lokomotiv typu EURODUAL, vyráběných firmou Stadler. Postupně tak hned několik dopravců nasadilo do provozu tyto stroje, které představují první typ plnohodnotné dvouzdrojové traťové lokomotivy, jenž začíná být na železnici centrální Evropy provozován.

Snímek:

Na snímku z 20. 5. 2020 je ve stanici Wels zachycena lokomotiva 159 207 s motorovým Vectronem 247 902 dopravce RTS - Rail Transport Service během měření vlivu na infrastrukturu na rakouské síti.

Kalkulace pro možné uplatnění duálních lokomotiv v česko-bavorské dopravě

V rozsáhlém článku v ŽM 5/20 přinášíme analýzu možností nasazení nákladních lokomotiv s plnohodnotným elektrickým i motorovým režimem jízdy, včetně teoretického konkrétního příkladu směru, který se může zdát být příhodným pro jejich uplatnění v nákladní dopravě v ČR.

Snímek:

Vhodným adeptem může být typ EURODUAL z produkce firmy Stadler. Na snímku je lokomotiva EURODUAL HYBRID 159 101 dopravce ITL při vykládce v hamburském přístavu po cestě z Valencie.

Nahlédnutí k JHMD

V novém ŽM se též zastavíme na jihočeských úzkokolejkách. Koncem dubna se totiž na kolejích objevil motorový vůz řady M 27.0 JHMD v novém nátěru, který získal po opravě po násilném poškození, což je i příležitost pro nahlédnutí k JHMD.

Snímek:

Snímek ze dne 30. 4. 2020, kdy byl vůz M 27.004 převezen lokomotivou T 47.019 z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce.

A mnohem více!

Obálka 5/2020
Obsah

Skutečnost
 • Kolejdoskop
 • Infrastruktura
  Návrat provozu na Negrelliho viadukt
  První výhybky pro rychlost 160 km/h do odbočky na síti Správy železnic
  Aktuální dění na trati č. 290
 • Trendy
  Frézování kolejnic - zaměření na kvalitu a spolehlivost v železniční dopravě
 • Aktuality
  Z dění u RegioJetu
 • Novinky
 • Spektrum
  Montáž OBU ETCS do elektrických lokomotiv ČD Cargo
 • Aktuality
  Novinky z Leo Expressu
 • Kaleidoskop
  Nahlédnutí k JHMD
 • Ohlédnutí
  Doprava v době koronaviru
 • Statistika
  Podíly dopravců na výkonech v nákladní dopravě v ČR, na Slovensku a v Polsku
 • Novinky na kolejích
  Lokomotivy EURODUAL v provozu v Německu
 • Analýza
  Kalkulace pro možné uplatnění duálních lokomotiv v česko-bavorské dopravě
 • Horizonty
  Novinky z rozchodu 1520
Model
 • Novinky na trhu
 • Aktualita
  Koronavirus a modelová branže
 • Skutečnost a model
  Řada 413.0 ČSD v H0 od firmy Piko
 • Profil
  25 let společnosti DETAIL
 • Představujeme kolejiště
  Kolejiště s námětem Rhétské dráhy
 • Aktualita
  Model „laminátky“ od Pika před dokončením