Výhybky pro 160 km/h do odbočky v Prosenicích


publikováno 21. 04. 2020 21:09


Ve dnech 20. - 23. 4. 2020 probíhá v žst. Prosenice montáž dvou výhybek, které umožňují jízdu do odbočky rychlostí 160 km/h, což bude využito při vjezdu/výjezdu vlaků do/z tzv. Dluhonické spojky.

Jde o první takové výhybky na české železnici. Ty pocházejí od firmy DT - Výhybkárna a strojírna, Prostějov, práce provádí firma Swietelsky Rail CZ, sídlící v Českých Budějovicích, která zde nasazuje speciální stroje i s rakouskou posádkou od mateřského koncernu Swietelsky. Pro tento pracovní pobyt rakouských strojníků u nás získala firma výjimku od Ministerstva vnitra ČR.

„Železnice je součástí kritické infrastruktury a jsme rádi, že nám stát vyšel vstříc a vyhověl žádostem, podpořeným i investorem, tedy Správou železnic. Jde o dlouhodobě připravované projekty, které jsme vysoutěžili právě díky vysoké produktivitě práce a zkrácení výluk. A to lze jen s opravdu moderní technologií, kterou náš koncern vlastní a svým firmám poskytuje i s osádkou podle potřeby po celé Evropě,“ vysvětlil Viliam Perknovský, jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ. Podrobně se této stavební akci budeme věnovat v ŽM 5/20.

Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte