Řada 380 se připravuje na provoz do Německa


publikováno 25. 12. 2015 13:49


Dne 15. 12. 2015 se s lokomotivou 380.015 uskutečnily zkoušky přejezdu státní hranice na úseku Děčín - Bad Schandau. Snímek byl pořízen v Děčíně před jejich zahájením, opodál je zachycen Vectron 193 891 společnosti Captrain Deutschland. Jednalo se o standardní proceduru, při níž je například testována správná reakce zabezpečovačů a řídicího systému na změnu napěťové soustavy a VZ. Zároveň měli zástupci personálu DB možnost se s lokomotivou blíže seznámit během jízdy. Úspěšné absolvování této zkoušky je poslední podmínkou ze strany DB Netz pro umožnění zajíždění řady 380 v běžném provozu do Drážďan. Jak bylo mezitím popsáno v ŽM 11/15, je k tomuto nyní způsobilých již všech 20 lokomotiv.
Související novinky
Štítky
Kategorie
Sdílejte