ČD si najmou Vectrony od firmy Rolling Stock Lease


publikováno 01. 02. 2021 18:20


Za účelem vozby rychlíků linky R 18 Praha - Zlín/Luhačovice/Veselí nad Moravou lokomotivami Vectron, pro což nyní probíhají zácviky strojvedoucích, si České dráhy najmou šest strojů řady 193 od společnosti Rolling Stock Lease.

Jde o lokomotivy 193 695, 696, 698, 699, 769 a 963, které jsou již od poloviny prosince 2020 přítomny v Bratislavě. Zde jsou připravovány k předání nájemci, což mj. čítá i absolvování schvalovacích jízd v těch zemích, kde je pro tento účel vyžadována fyzická přítomnost jednotlivých lokomotiv. Na vozebním rameni Praha - Staré Město u Uherského Hradiště by tyto lokomotivy měly nahradit řadu 371 nejpozději k 6. 4. 2021, pravděpodobně ale již dříve.

Rolling Stock Lease je nový název někdejší bratislavské společnosti S Rail Lease, která pronajímá Vectrony dopravcům ZSSK a ZSSK CARGO. Ke změně názvu došlo v souvislosti se změnou vlastnické struktury (více viz ŽM 1/21, str. 5). Později by si ČD od této společnosti měly najmout ještě sedm dalších Vectronů.

Související novinky
Czech Raildays 2020(21)
Kategorie
Sdílejte